Indicaties en verwijzingen voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Om toegang te krijgen tot de 2e-lijnszorg (diagnose en behandeling) dient u een verwijzing te hebben. Dit kan via uw huisarts of Bureau Jeugdzorg. Als u na de behandeling aanvullende begeleiding wilt, moet u hiervoor een AWBZ – indicatie aanvragen. Dit doet u bij Bureau Jeugdzorg (BJZ) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met beide organisaties werkt Eddee Zorgverlening samen.

Een indicatie aanvragen kan een moeizaam traject zijn. U wordt namelijk gevraagd om te onderbouwen waarom u recht heeft op zorg. Die onderbouwing bestaat uit ‘bewijs’ waaruit blijkt dat u kind een ontwikkelingsstoornis of –achterstand heeft. Daarnaast vertelt u wat uw kind niet kan en waarvoor u de zorg zou willen inzetten. Hoewel de indicatie noodzakelijk is, beleven ouders dit vaak als moeilijk en als een negatieve benadering van hun kind.

De coaches van Eddee Zorgverlening helpen u met het samenstellen van het dossier, verwoorden wat uw kind wel en niet kan en waar de zorg voor nodig is.

Eddee Zorgverlening begeleidt kinderen met een diagnose. Dit kan een vorm van autisme (autisme spectrum stoornis; ASS), ADHD, ADD, angst- of ticstoornis of een andere problematiek zijn. Daarnaast begeleiden we kinderen met een lagere intelligentie (IQ 65 – 85). Wij verzorgen gespecialiseerde individuele begeleiding en gezinsbegeleiding bij u thuis. In de begeleiding is er aandacht voor het kind maar ook voor het gezin als geheel.