Hulp voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Kinderen staan voor enorme uitdagingen. Tussen de 4 en 12 jaar ontwikkelen zich veel vaardigheden en competenties. Dit gaat in veel gevallen zonder daar heel bewust aandacht aan te geven. Aanwezigheid en deelname aan school, een sport, spelen op straat, de plek in het gezin zorgen samen voor een scala aan ontwikkelingsmogelijkheden.

Als vriendjes maken, vriendschap onderhouden, spelen en variëren in spel minder vanzelfsprekend gaan, kan er gemakkelijk vereenzaming optreden. De afspraken en dynamiek van een gezin kunnen ook voor ‘kortsluiting’ zorgen.

Eddee Zorgverlening verzorgt individuele begeleiding thuis aan kinderen met een diagnose. Dit kan een vorm van autisme (autisme spectrum stoornis; ASS), ADHD, ADD, angst- of ticstoornis of een andere problematiek zijn. Daarnaast begeleiden we kinderen met een lagere intelligentie (IQ 65 – 85).

Samen met een coach bepaalt het kind één of twee doelen waar hij/zij beter in wil worden. Voorbeelden van doelen waar we met andere kinderen aan werken zijn:

  • je bord leeg eten tijdens de maaltijd
  • spelen met leeftijdsgenoten
  • 3 keer per dag boos worden in plaats van 6 keer
  • zelf douchen / tandenpoetsen / etc.
  • taakjes doen zoals je kamer opruimen

Om het wat makkelijker te maken wordt er vaak gewerkt met methodische middelen en picto’s, schema’s, placemats, de time-timer en spelletjes.