Zorgaanbod voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Opvoeden van kinderen in de basisschool leeftijd vraagt veel van u als opvoeder. Uw kind van 6 jaar heeft een andere benadering nodig dan uw kind van 10 jaar. En het ene kind van 8 jaar verschilt weer enorm van het andere kind van dezelfde leeftijd! De verschillen tussen jongens en meisjes zijn enorm! 

U heeft inmiddels ontdekt dat ‘een standaard opvoeding’ niet bestaat. Wanneer uw kind een ontwikkelingsachterstand of –stoornis heeft, is de goede route moeilijker te vinden.

Als u een vermoeden heeft dat uw kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen, kunt u dit laten onderzoeken. Uw kind heeft bijvoorbeeld kenmerken van autisme, concentratieproblemen of een (licht) verstandelijke beperking.

Op grond van de diagnose van uw zoon of dochter (zoals een vorm van autisme, ASS, ADHD, ADD, angst-of ticstoornis of een verstandelijke beperking) kan een ouderbegeleider u helpen met het vinden en toepassen van de route die op dat moment bij uw kind past.

Ook uw kind kan begeleiding vaak goed gebruiken. Een coach kan met uw kind gericht werken aan verschillende doelen om het leven wat gemakkelijker te maken.

Wij verzorgen deze gespecialiseerde individuele begeleiding en gezinsbegeleiding bij u thuis. In de begeleiding is er aandacht voor het kind maar ook voor het gezin als geheel.