Indicaties en verwijzingen voor jongeren van 17 tot 23 jaar

Om toegang te krijgen tot de 2e-lijnszorg (diagnose en behandeling) heb je een verwijzing nodig. Je huisarts is hiervoor de aangewezen persoon. Als je na de behandeling aanvullende begeleiding wilt moet je een AWBZ – indicatie aanvragen bij Bureau Jeugdzorg (BJZ) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met beide organisaties werkt Eddee Zorgverlening samen.

Een indicatie aanvragen kan lastig zijn. Er worden allerlei papieren gevraagd, je moet meerdere lijsten met vragen invullen om te bewijzen dat je iets niet kunt en hier hulp voor nodig hebt. Leuk is anders, maar het is wel nodig voor een indicatie. We helpen je hier graag mee. Het samenstellen van het dossier, het vertellen van wat je wel en niet kan en waar de hulp voor nodig is.

Eddee Zorgverlening begeleidt jongvolwassenen met een diagnose. Dit kan een vorm van autisme (autisme spectrum stoornis; ASS), ADHD, ADD, angst- of ticstoornis of een andere problematiek zijn. Daarnaast begeleiden we jongvolwassenen met een lagere intelligentie (IQ 65 – 85). Wij verzorgen gespecialiseerde individuele begeleiding en gezinsbegeleiding bij jou thuis. In de begeleiding is er aandacht voor de jongvolwassene maar ook voor het gezin als geheel.

Eddee Zorgverlening helpt daarnaast bij het vinden en het behouden van een baan door het bieden van jobcoaching. Jobcoaching is bedoeld voor mensen die een structureel functionele beperking hebben: mensen die door ziekte of handicap worden belemmerd in het werk of het volgen van onderwijs. Het wordt volledig vergoedt door het UWV. Samen met jou dienen we hiervoor een aanvraag in bij het UWV. Wil je meer weten over jobcoaching? Lees dan verder bij Specialisme – Jobcoach.