Coach voor jongeren van 17 tot 23 jaar

De vrijheid roept, maar ook de verantwoordelijkheden wachten. Je zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ontwikkelt zich de komende jaren.

Op kamers gaan, begeleid wonen, het volgen van een beroepsopleiding of een academische studie; wat je ook gaat doen, er wordt veel van je verwacht. Misschien heb je geen dagbesteding en alleen maar dramatische ervaringen met onderwijs of werk.

Als je een diagnose hebt zoals een vorm van autisme (autisme spectrum stoornis; ASS), ADHD, ADD, angst- of ticstoornis of als je een verstandelijke beperking hebt, gaan dingen niet altijd vanzelf.

Op sommige momenten kun je een coach goed gebruiken. Het organiseren van je eigen dagelijks leven lijkt eenvoudig, maar vraagt een goede planning. Samen met jou maken we een plan hoe jij grip krijgt op alles wat je doet en op verrassingen die op je af komen. Een jongerencoach spreek je 1 tot 5 keer per week. Deze individuele begeleiding van Eddee Zorgverlening vindt plaats bij jou thuis.

Als zelfstandig op kamers wonen nog te veel van je vraagt, kan ‘Zelf Wonen’ een goede tussenstap zijn. Vanuit je huidige woonplek, bij je ouders of een instelling, maken we een plan dat gaat over alle aspecten van je dagelijks leven. Samen zoeken we een woning, maken we een financieel plan en spreken we af waar en wanneer je begeleid wordt. Een zelfwonen coach zie je 5 tot 10 keer per week.