Diagnose en behandeling jongeren van 17 tot 23 jaar

De meeste jongeren die wij kennen hebben behandeling gehad of volgen nog steeds behandeling. Samen met je behandelaar en jou zelf spreken we af waar de behandeling zich op zal richten. Met een behandelaar kun je bijvoorbeeld werken aan je medicatie afstelling, therapie volgen om je emoties te herkennen en handhaven of andere belangrijke zaken. Een coach begeleidt je in het dagelijks leven, zoals bij zaken als financiën, dag invulling, relaties met mensen, hobby’s, huishouding en hygiëne.

Als je nog geen behandeling hebt gehad, maar je vermoedt dat je ‘iets’ hebt, dan kan je contact opnemen met je huisarts. Samen maken jullie de inschatting wie het beste kan helpen. Een huisarts kan ook inschatten of je problemen van tijdelijke of blijvende aard zijn.

Als je wordt doorverwezen naar de GGZ (Yulius, Lucertis, Eleos, KJP Drechtsteden), wordt er vaak een combinatie traject aangeboden. In eerste instantie gaat men op zoek naar wat er met je is, en pas als dat is vastgesteld wordt er met je afgesproken hoe je geholpen zal worden. Pas wanneer er een diagnose is gesteld kun je een coach aanvragen.

Voor alle vormen van zorg geldt: zo min als mogelijk, zo veel als nodig.

Voor alle aanvragen geldt: we helpen je!

Eddee Zorgverlening begeleidt jongvolwassenen met een diagnose. Dit kan een vorm van autisme (autisme spectrum stoornis; ASS), ADHD, ADD, angst- of ticstoornis of een andere problematiek zijn. Daarnaast begeleiden we jongvolwassenen met een lagere intelligentie (IQ 65 – 85). Wij verzorgen gespecialiseerde individuele begeleiding en gezinsbegeleiding bij u thuis. In de begeleiding is er aandacht voor de jongvolwassene maar ook voor het gezin als geheel.