Indicaties en verwijzingen voor kinderen van 12 tot 18 jaar

Om toegang te krijgen tot de 2e-lijnszorg (diagnose en behandeling) dient u een verwijzing te hebben. Dit kan via uw huisarts of Bureau Jeugdzorg. Als u na de behandeling aanvullende begeleiding wilt, moet u hiervoor een AWBZ – indicatie aanvragen. Dit doet u bij Bureau Jeugdzorg (BJZ) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met beide organisaties werkt Eddee Zorgverlening samen.

Een indicatie aanvragen kan een moeizaam traject zijn. U wordt namelijk gevraagd om te onderbouwen waarom u recht heeft op zorg. Die onderbouwing bestaat uit ‘bewijs’ waaruit blijkt dat uw tiener een ontwikkelingsstoornis en/of achterstand heeft. Daarnaast vertelt u wat uw zoon/dochter niet kan en waarvoor u de zorg zou willen inzetten. Hoewel de indicatie noodzakelijk is, beleven ouders dit vaak als moeilijk en als een negatieve benadering van hun eigen kind.

De coaches van Eddee Zorgverlening helpen u met het samenstellen van het dossier, verwoorden wat uw zoon/dochter wel en niet kan en waar de zorg voor nodig is.

Eddee Zorgverlening begeleidt tieners met een diagnose. Dit kan een vorm van autisme (autisme spectrum stoornis; ASS), ADHD, ADD, angst- of ticstoornis of een andere problematiek zijn. Daarnaast begeleiden we tieners met een lagere intelligentie (IQ 65 – 85). Wij verzorgen gespecialiseerde individuele begeleiding en gezinsbegeleiding bij u thuis. In de begeleiding is er aandacht voor de tiener maar ook voor het gezin als geheel.