Diagnose en behandeling jeugd van 12 tot 18 jaar

Wanneer u vermoedt dat uw tiener zich anders ontwikkelt dan zijn leeftijdsgenoten, dan kunt u contact op nemen met uw huisarts. Samen maakt u de inschatting wie u beste kan helpen. U kunt denken aan MEE, Bureau Jeugdzorg of het Maatschappelijk Werk.

Als er sprake is van een mogelijke ontwikkelingsstoornis, komt u in een diagnostiek- en behandeltraject.
Met diagnostiek wordt bedoeld: het vaststellen en beschrijven hoe uw tiener functioneert en het beste leert en ontwikkelt.
Met behandeling wordt bedoeld: op basis van de actuele diagnostiek uw kind ontbrekende vaardigheden of alternatieve vaardigheden aanleren. Daarom wordt er altijd eerst een diagnose gesteld, en daarna een behandeling geboden.

Een diagnostiek- en behandeltraject volgt u op een kantoor van een behandelaar. U kunt denken aan Yulius, KJP Drechtsteden, Lucertis of Eleos. Tijdens deze trajecten wordt de diagnose opgesteld en een passende behandeling aangeboden.

Als poliklinische behandeling (op kantoor van de behandelaar) niet goed werkt, kan er intensiever worden behandeld met dagbehandeling of klinische opname.

Na het behandeltraject is het niet klaar. U weet nu meer over hoe uw tiener leert en zich ontwikkelt. Dit begrip is een eerste stap in de goede richting. Een begeleidingsplan op maat is vaak meer dan wenselijk om het geleerde in de praktijk in te slijpen en verder te ontwikkelen.

Begeleiding van ouders en/of tieners kan worden uitgevoerd door uw behandelaar of Eddee Zorgverlening. Eddee Zorgverlening begeleidt tieners met een diagnose. Dit kan een vorm van autisme (autisme spectrum stoornis; ASS), ADHD, ADD, angst- of ticstoornis of een andere problematiek zijn. Daarnaast begeleiden we tieners met een lagere intelligentie (IQ 65 – 85). Wij verzorgen gespecialiseerde individuele begeleiding en gezinsbegeleiding bij u thuis. In de begeleiding is er aandacht voor de tiener maar ook voor het gezin als geheel.

Vaak is dergelijke nazorg niet mogelijk bij een behandelaar, informeert u daarom goed naar hun mogelijkheden. Voor een optimale samenwerking kunt u het beste 3 maanden voordat de behandeling afloopt contact opnemen met Eddee Zorgverlening. Het aanvragen van een passende indicatie wordt met u samen op tijd in gang gezet.