Zorgaanbod voor jeugd van 12 tot 18 jaar

Wanneer uw kind in de puberteit komt lijkt alles te veranderen. Uw kind wordt een tiener en begint aan een nieuwe ontwikkelingsfase. Leeftijdsgenoten worden belangrijker, er wordt veel zelfstandigheid van ze verwacht en uw rol als opvoeder verandert.

“Ik kan er niets aan doen, ik ben in de puberteit…”

Per kind verschilt het moment waarop ze in deze fase komen. Het ene kind is 11 jaar en ‘pubert’ al op de basisschool, terwijl de ander hier pas op zijn 17e mee begint. Met de verandering van levensfase worden er nieuwe vaardigheden gevraagd, van u en van uw tiener. De opvoeding van uw tiener stopt niet wanneer ze in de puberteit komen. In alle hevigheid maken ze de ontwikkeling van kind naar volwassene door. Uw hulp is hard nodig om deze ontwikkeling in goede banen te leiden! De sociaal- emotionele ontwikkeling, seksuele ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling, en identiteitsontwikkeling zijn de belangrijkste bouwstenen. Samen vormen ze de basis voor de volwassenheid.

Als u een vermoeden heeft dat uw kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen, kunt u dit laten onderzoeken. Uw kind heeft bijvoorbeeld kenmerken van autisme, concentratieproblemen of een (licht) verstandelijke beperking.

Wanneer uw tiener een diagnose heeft zoals autisme (ASS), een stemmingsstoornis, gedragsstoornis of een concentratie stoornis (ADD, ADHD), of een verstandelijke beperking heeft, is het tijdig inzetten van hulp belangrijk. Preventief hulp inzetten levert meer op en kost minder moeite voor uzelf en uw tiener. Eddee Zorgverlening biedt u en/of uw tiener deze hulp in de vorm van gespecialiseerde individuele begeleiding en gezinsbegeleiding bij u thuis.

Een coach voor opvoeders helpt u het gedrag van uw tiener te begrijpen en te begeleiden.

Een jeugdcoach kan uw tiener helpen om zichzelf te zijn en zijn of haar talenten goed in te zetten.