Indicaties en verwijzingen voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Om de zorg voor uw kind te organiseren bent u afhankelijk van verschillende instanties. We zetten de route van zorg aanvraag voor u op een rijtje:

  1. U vermoedt dat u hulp nodig heeft / dat uw kind hulp nodig heeft.
  2. U neemt contact op met uw huisarts, het consultatiebureau, integrale vroeghulp of bureau jeugdzorg.
  3. Na de eerste verkenning wordt doorverwezen voor onderzoek door een specialist, of opvoedondersteuning.
  4. Na het onderzoek wordt hulp voorgesteld. U kunt aan uw indicatiesteller ook hulp vragen als u op een wachtlijst terecht komt.
  5. Als sprake is van een psychiatrische diagnose zoals een vorm van autisme (autisme spectrum stoornis; ASS), ADHD, ADD, angst- of ticstoornis of als sprake is van een verstandelijke beperking, kunt u daarnaast begeleiding krijgen vanuit Eddee Zorgverlening. Wij verzorgen gespecialiseerde individuele begeleiding en gezinsbegeleiding bij u thuis. In de begeleiding is er aandacht voor het kind maar ook voor het gezin als geheel.