Hulp voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Sociale vaardigheden worden al op jonge leeftijd ontwikkeld. Het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de contacten met andere kinderen zijn ideale leerplekken hiervoor. Uw peuter maakt ook kennis met hygiëne. Peuters zijn mobieler en hun wereld vergroot zich elke dag. Elke dag vraagt verschillende vaardigheden en de juiste begeleiding.

Bij het opgroeien heeft een kind begeleiding en hulp nodig. En zeker een kind met een diagnose (bijvoorbeeld een vorm van autisme, ASS; ADHD, ADD, angst- of ticstoornis of andere problematiek) of met een verstandelijke beperking. Het versterken van vaardigheden, het inslijpen van afspraken en regeltjes kan veel tijd kosten.

Een persoonlijk begeleider kan uw kind hier in trainen en begeleiden. De persoonlijk begeleider gebruikt spelletjes, methodische materialen zoals timetimers, plankaarten en picto´s en zal hierin aansluiten bij de werkwijze van uw gezin. Eddee Zorgverlening verzorgt deze gespecialiseerde individuele begeleiding bij u thuis.