Hulp regelen voor kinderen van 0 tot 4 jaar

U vermoedt dat uw kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen.

De meeste ouders hebben zelf al een vermoeden en worden dan bevestigd door een familielid, beroepskracht of kennis. U kunt nu verschillende dingen doen:

 • U vermoedt dat er sprake is van een ontwikkelingsachterstand. U herkent bijvoorbeeld kenmerken van autisme, concentratie problemen en/of een (licht)verstandelijke beperking.
  1. U kunt een verwijzing bij uw huisarts vragen voor diagnostiek door een specialist zoals Yulius, Lucertis, Eleos of KJP Drechtsteden.
  2. U kunt zich ook aanmelden voor integrale vroeghulp (0 t/m 7 jaar). Het vroeghulpteam brengt met u de zorgen in kaart en verwijst indien nodig door. Het vroeghulpteam helpt u ook in het organiseren van de hulp op dit moment.
 • U vraagt zich af of uw opvoedingsvaardigheden beter kunnen.
  1. U volgt een opvoedcursus. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of consultatiebureau kunnen u verwijzen naar een cursus.
  2. U heeft professionele hulp in huis nodig bij het verbeteren van uw vaardigheden als opvoeder. U kunt dan contact opnemen met Bureau Jeugdzorg (BJZ) en een indicatie voor jeugdhulp thuis aanvragen.
 • Uw kind heeft een psychiatrische diagnose of uw kind heeft een verstandelijke beperking; en u of uw kind heeft behoefte aan begeleiding.
  1. U benadert Eddee Zorgverlening voor gespecialiseerde individuele begeleiding of gezinsbegeleiding bij u thuis. Eddee Zorgverlening begeleidt kinderen met een diagnose. Dit kan een vorm van autisme (autisme spectrum stoornis; ASS), ADHD, ADD, angst- of ticstoornis of een andere problematiek zijn. Daarnaast begeleiden we kinderen met een lagere intelligentie (IQ 65 – 85). In de begeleiding is er aandacht voor het kind maar ook voor het gezin als geheel.