Helpen met opvoeden

De eerste jaren van opvoeding van uw peuter zijn een ware ontdekkingstocht. In korte tijd groeit uw zoon of dochter van dreumes naar kleuter. U gaat op zoek naar de interesses en mogelijkheden van uw kind. Tijdens het opgroeien van uw kind onderzoekt u ook welke opvoeding past bij uw kind.

In uw zoektocht naar de juiste opvoedingsstijl voor uw kind, worden uw opvoedersvaardigheden aangesproken en ontwikkeld. Heeft uw kind een beperking, verstandelijk of psychisch (bijvoorbeeld een vorm van autisme, ADHD, ADD), dan vraagt dit extra vaardigheden van de ouder. Na goede adviezen en informatie over de diagnose van uw kind ligt er voor u een uitdaging: de kennis over uw kind toepassen in uw gezinsleven en de dagelijkse activiteiten van uw kind.

Met behulp van gezinsbegeleiding selecteren we met u de thema´s die u het liefst ziet verbeteren. U krijgt thuis ondersteuning en coaching om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.