Zorgaanbod Eddee zorgverlening

Begeleiding door Eddee Zorgverlening wordt gegeven aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Onze hulp richt zich op behoud van datgene wat je al goed kunt. Samen werken we verder aan dat wat nodig is om je te ontwikkelen. 

Wanneer je hulp van Eddee Zorgverlening nodig hebt, is het belangrijk dat je een indicatiebesluit hebt gekregen van Bureau Jeugdzorg of het CIZ (centrum voor indicatiestellingen in de zorg). Als je deze nog niet hebt, helpen wij je kosteloos bij je eerste aanvraag.

Om tot een goed zorgaanbod te komen volg je de instroomroute. Hierin wordt je uitvoerig voorgelicht over de hulpverlening van Eddee Zorgverlening. Je krijgt voorlichting over de verschillende mogelijkheden in ons zorgaanbod, je rechten, je verantwoordelijkheden en wat te doen als er iets niet loopt zoals verwacht of afgesproken.

In onze website vind je meer informatie over onze hulpverlening. Wanneer je begeleiding zoekt die wij nog niet bieden, wordt in goed overleg bekeken of dit ontwikkeld kan worden, of dat een andere zorgaanbieder beter bij je past.