Zeeland regio van Eddee Zorgverlening

ZEELAND, regio van Eddee Zorgverlening

Eddee Zorgverlening biedt jeugdhulp aan jeugdigen in de regio Zeeland.

We zetten ons in voor jeugdigen met psychische problemen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Hierbij valt te denken aan het in kaart brengen van hulpvragen om passende hulp te zoeken, het omgaan met een ASS/AD(H)D, het volhouden van school, omgaan met de ‘sociale wereld’ en ouders ondersteunen in de opvoeding.
Pijlers in deze vormen van hulpverlening zijn ‘eigen regie van onze jeugdigen’ en ‘inzet van het netwerk’


ADHD & STRESS

Jongere met AD(H)D ervaart veel stress op school en verliest overzicht waardoor zijn resultaten achteruit gaan’ Eddee Zorgverlening leert jongere vaardigheden om te structureren/organiseren. We bieden mogelijkheden voor een individueel of groepstraject (op basis van aanmeldingen in de regio).


ASS prikt

Meisje met ASS ervaart veel prikkels in het alledaagse leven. Thuis komen de emoties er heftig uit waardoor ouders soms geen raad weten’. Eddee Zorgverlening biedt ouders handvatten en geeft het meisje tools om haar emoties op een passende manier te uiten.

Training in Zeeland (maatwerk)

Trainingen zijn maatwerk

In onderstaand overzicht treft u een voorbeeld van trainingen welke geboden kunnen worden voor jeugdigen en opvoeders in Zeeland.

Op basis van hulpvragen van onze cliënten wordt een training ingepland en kunt u zich inschrijven.

Inschrijven op een training doen we samen met u, na een afstemmingsgesprek (kan telefonisch).

ADHD/ASS 'plannen en organiseren'

‘Een jongere vertelt me dat hij te laat de schoolopdracht heeft ingeleverd en te laat gestart is met leren voor een grote toets. Hierdoor vallen zijn cijfers steeds tegen. De jongere ervaart steeds meer weerstand voor school en merkt dat hij gefrustreerd raakt over zijn resultaten’
In groepsverband gaan we met de jongeren aan de slag. Waarom is plannen belangrijk? Hoe moet ik dit doen? Welke hulpmiddelen kan ik daarbij gebruiken? Welke mensen kan ik inschakelen om mij te helpen? Al deze vragen komen aan bod in onze training ‘plannen en organiseren’.

ADHD/ASS 'sociale vaardigheden

Ik zou zo graag een vriend of vriendin hebben om leuke dingen mee te doen, écht! Eén zou al genoeg zijn. Ik voel me nu soms zo alleen en onbegrepen. Klasgenoten snappen mij soms ook niet en laten me daarom maar links liggen.
In groepsverband gaan we met elkaar oefenen hoe je vriendschappen kunt opbouwen en onderhouden.

Oudertraining – communicatie kind ASS

‘Soms is het zo moeilijk om mijn boodschap duidelijk te communiceren naar … (naam toevoegen?). Bijvoorbeeld vragen om zijn kamer op te ruimen. Hij lijkt het gewoon niet te begrijpen en op te pakken. Als ik het dan nog een paar keer zeg wordt hij boos’.
In een groepje met andere ouders gaan we actief aan de slag om de communicatie tussen ouder en kind te verbeteren.

Wat wil ik? - training rondom identiteit

‘Soms lukt het gewoon niet op school. Ik heb geen idee wat ik wil en hoe mijn toekomst er uit gaat zien’. Jongeren zijn op zoek naar wie ze zijn en wat ze willen in de toekomst. Zeker wanneer een diagnose aanwezig is zorgt dit voor meer vragen’. Eddee Zorgverlening helpt je om te kijken naar jezelf en de toekomst. In groepsverband leren we van elkaar en ontdekken we dat we uniek zijn.

Eddee Zorgverlening biedt in Zeeland:

  • Ambulant hulpverlening aan ouders en jeugdigen in de gezinssituatie
  • Korte gesprekken a.d.h.v. 5 gesprekkenmodel met als doel: binnen korte tijd resultaat behalen
  • Groepstraining rondom opvoedvaardigheden, plannen en organiseren, identiteit en sociale vaardigheden

Meer informatie over Eddee Zorgverlening en andere zorgaanbieders in Zeeland vindt u hier;  https://www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl/aanbieders/eddee-zorgverlening