Wachttijden

Eddee Zorggroep streeft naar korte wachttijden

Op deze pagina vindt u de wachttijden van Eddee Zorgverlening en Eddee SAMEN. Wachttijden worden weergegeven in aantallen weken: 0 – 2 weken, 3 – 5 weken, 6 – 8 weken, 9 weken en langer. Specifieke wensen kunnen individueel langere wachttijd veroorzaken, zoals begeleiding in de avonduren of start zorg na de zomervakantie.

Wachttijd wordt gerekend vanaf het moment dat er een beschikking is afgegeven (of daar een akkoord voor is verleend) en cliënt heeft aangegeven zorg te willen ontvangen van Eddee, tot het moment dat de gespecialiseerde begeleider voor het eerst begeleiding biedt; of in het geval van Eddee SAMEN, cliënt voor het eerst komt logeren.

Wachttijd Eddee Zorgverlening

Jeugd zorg: 3 – 5 weken op basis van de beschikbare capaciteit.

Volwassen zorg: 6 – 8 weken op basis van de beschikbare capaciteit.

BasisGGZ: 0 – 2 weken

Wachttijd Eddee SAMEN

Aantal weken: plaatsing in overleg