Wachttijden

Eddee Zorggroep streeft naar korte wachttijden

Op deze pagina vindt u de wachttijden van Eddee Zorgverlening en Eddee SAMEN. Wachttijden worden weergegeven in aantallen weken: 0 – 2 weken, 3 – 5 weken, 6 – 8 weken, 9 weken en langer. Specifieke wensen kunnen individueel langere wachttijd veroorzaken, zoals begeleiding in de avonduren of start zorg na de zomervakantie.

Wachttijd wordt gerekend vanaf het moment dat er een beschikking is afgegeven (of daar een akkoord voor is verleend) en cliënt heeft aangegeven zorg te willen ontvangen van Eddee, tot het moment dat de gespecialiseerde begeleider voor het eerst begeleiding biedt; of in het geval van Eddee SAMEN, cliënt voor het eerst komt logeren.

We bieden bij Eddee Zorgverlening ondersteuning bij een verwachte wachttijd langer dan zes weken. Dit betekent dat de zorgcoach actief contact onderhoudt met de cliënt (en daarin ook praktische ondersteuning kan bieden). De manier waarop en de frequentie daarvan is afhankelijk van de situatie van de cliënt en de mogelijkheden van Eddee. In de periode voorafgaand aan de start van de zorg maakt de zorgcoach het zorgplan met daarin begeleidingsdoelen.

Wachttijd Eddee Zorgverlening

Aantal weken: 6 – 8 weken op basis van de beschikbare capaciteit.

Wachttijd Eddee SAMEN

Aantal weken: plaatsing in overleg

Wachttijden bijgewerkt op: 19 maart 2019