Volwassenen diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling bij volwassenen

Misschien is er nog geen diagnose gesteld, maar vermoedt u of een ander dat u mogelijk iets ‘hebt’.

  • ‘Als ik de diagnose van mijn kind lees, herken ik mijzelf’
  • ‘Mijn collega’s maken grappen dat ik autistisch ben, hoe weet ik dat nu zeker?’
  • ‘Mijn vrouw denkt dat ik adhd heb, hoe overtuig ik haar dat dit niet zo is?’
  • ‘Ik twijfel al heel lang of ik iets heb, kan ik dat laten testen?’

Wellicht herkent u één van deze uitspraken. Om uit te zoeken of u een diagnose heeft, neemt u contact op met de huisarts. De huisarts verwijst u naar de GGZ (basis-GGZ of specialistische GGZ).

Wat kost het?

De GGZ wordt betaald uit de zorgverzekering. Een deel zit in de basisverzekering. Dan heeft u in elk geval te maken met het eigen risico wat u zelf betaalt. Ook de vorm van de basisverzekering die u heeft gekozen, maakt verschil. Als u een restitutie verzekering heeft, dan kunt u zelf kiezen waar u heen gaat met uw verwijsbrief. Als u een zorg in natura verzekering heeft, dan moet u kiezen uit de organisaties waar uw zorgverzekeraar contracten mee heeft afgesloten. Soms kunt u ook een deel van de GGZ vergoed krijgen uit de aanvullende verzekering. Neem daarom altijd van te voren contact op met uw zorgverzekeraar wat de kosten en mogelijkheden in uw situatie zijn.

Waar kan ik diagnostiek en behandeling krijgen?

U kunt via Eddee diagnostiek en behandeling krijgen. Of u kunt gaan naar een grote instelling zoals Eleos, Yulius of Lucertis. U kunt ook kiezen voor een zelfstandige kleinere praktijk zoals KJP Drechtsteden of PSY Drechtsteden. Na aanmelding volgt een intake gesprek.

Hoe werkt het?

Tijdens of na het intake gesprek hoort u wat er gedaan zal worden. Meestal zullen meerdere gesprekken en testen gedaan worden. Vraag goed na hoe de planning er uit ziet. Zo weet u van te voren waar u aan toe bent en wat er te wachten staat. Een diagnose is vaak een bevestiging van wat u al wist.

Na de diagnose kunt u in behandeling bij uw behandelaar. Dit zijn meestal gesprekken op het kantoor van de behandelaar. In behandeling leert u wat de diagnose voor u betekent en hoe u hier mee om kunt gaan. Met een behandelaar kunt u bijvoorbeeld werken aan uw medicatie afstelling, therapie volgen om uw emoties te herkennen en handhaven of andere belangrijke zaken.

Kan ik ook praktische hulp krijgen?

Niet iedereen heeft genoeg aan de behandeling. Misschien worstelt u met praktische zaken, zoals bij financiën, dag invulling, relaties met mensen, hobby’s, huishouding of hygiëne. Daar kunt u begeleiding voor krijgen. Bij Eddee geven we deze begeleiding op de plaats waar het het meeste nut heeft; dat is meestal bij u thuis. Voor begeleiding heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig, maar een WMO-beschikking van het wijkteam van uw gemeente. U kunt deze begeleiding al in de beginfase van de behandeling aanvragen. Hoe eerder we bij uw behandeling aansluiten, hoe groter de kans is dat er geen onderbreking is in de hulpverlening. Vindt u het aanvragen moeilijk? We kunnen u er bij helpen. Wilt u geen begeleiding van Eddee, vraag dan hulp voor de beschikkingsaanvraag bij MEE.nl. Zij kunnen u ook helpen met het zoeken van de juiste zorginstelling.

INDIVIDUELE BEGELEIDING

WAT IS EEN BESCHIKKING