Bij Eddee zien en creëren wij kansen en mogelijkheden

Onze passie is het zien en creëren van kansen en mogelijkheden. We gaan niet uit van problemen maar van uitdagingen. We zoeken naar kansen in situaties. En in de begeleiding leggen we de nadruk juist op de kwaliteiten en competenties, want mensen met een diagnose of beperking hebben mogelijkheden waar we op aan kunnen sluiten. Deze kwaliteiten willen we naar boven halen zodat we de zelfredzaamheid vergroten. In het gezin, op school, op het werk en in de vrije tijd. Deze positieve benadering is vaak een verademing. Daarnaast zien we mogelijkheden om veilige kaders aan te brengen middels structuren en vaste afspraken. Op die manier kunnen escalaties worden voorkomen.

We gaan graag net een stapje verder. We lezen tussen de regels door, zoeken iets uit, bellen even terug, komen ’s avonds langs. Onze mentaliteit is te vatten in de zin: ‘‘ja’ is het antwoord; wat is de vraag?‘. Ook een moeilijk gesprek gaan we niet uit de weg.

We kijken vanuit het perspectief van de cliënt, de cliënt voert regie over zijn eigen leven

We vinden het een voorrecht te mogen ondersteunen op een kwetsbare plek in het leven van een ander. De behoeften en wensen van deze ander vormen het uitgangspunt voor de begeleiding. De cliënt is en blijft eigenaar van zijn rol in het proces naar verandering. De cliënt is degene die successen behaalt in deze verandering; onze begeleiders faciliteren daar bij. Wij denken mee en komen langszij.

Onze inzet is een bijdrage in het samenwerken en samen optrekken met cliënt, zijn netwerk en betrokken professionals

Juist door samen te werken, combineren we de krachten en opgedane kennis van de cliënt, zijn netwerk en de professionals die eromheen staan. We houden van korte lijntjes en persoonlijk contact. We vormen een team op maat, vanuit verschillende organisaties en rollen in het leven van de cliënt. En bij voorkeur een klein en slagvaardig team.

We werken vanuit christelijke visie op mens en dienstverlening

Eddee is een christelijke zorginstelling, open voor een ieder die zorg nodig heeft. We werken vanuit de geloofsovertuiging dat ieder persoon uniek, gewenst en waardevol is. De christelijke identiteit is tastbaar in de levensbeschouwing van de zorgverleners en een ruim deel van de zorgvragers. De verbinding heeft geen prominente plek in de doelstellingen van de zorg maar biedt wel een basis van herkenning voor onze cliënten.

Elke cliënt verdient het beste, alsof hij de klant is

We zijn geen commerciële instelling en hebben het dus niet over ‘klanten’. Maar we benaderen onze cliënten vanuit de houding: ‘de klant is koning’. We bieden professionele service, professionele zorg en een professionele benadering. We willen geen hoge drempel voor het stellen van vragen en we zijn bereid om mee te denken, ongeacht wie belt en welke vraag wordt gesteld. We behandelen een ieder in alle omstandigheden met respect. We luisteren goed en nemen gevoelens en ervaringen serieus, ook als die op sommige momenten niet positief zijn.

Eerlijke en passende zorg – op moment en plaats die aansluit bij de behoefte

We bieden de begeleiding zo dicht mogelijk bij de cliënt, zo tijdig mogelijk en zo efficiënt mogelijk.

We komen op de plaats waar het nodig is. Daardoor begeleiden we veel in de eigen woonsituatie van de cliënt. Dat is de plek waar vaak moeilijkheden ervaren worden en de oplossing behaald wordt. Soms spreken we juist ergens anders af, bijvoorbeeld bij Eddee op kantoor, als de cliënt dat liever heeft.

We begeleiden op de momenten dat het nodig is. Dus ook ’s morgens of ’s avonds. Wanneer iemand moeite heeft met het ochtendritme, komen onze medewerkers ’s morgens vroeg langs om begeleiding te bieden.

We kijken eerlijk of de begeleiding en expertise die wij kunnen bieden, past bij de behoefte die de cliënt heeft. Als andere zorg passender is, dan zeggen we dat en vertellen we waar de cliënt terecht kan. Zo ontstaan de mooiste samenwerkingsrelaties.