Verwijzing en beschikking

Verwijzing en beschikking voor zorg van Eddee Zorgverlening

Voor alle hulp aan jeugdigen is een beschikking nodig van de gemeente (sociaal team/ wijkteam/ jeugdteam) of verwijsbrief van de huisarts. De verwijzing van de huisarts vertelt aan welk probleem of oplossing gewerkt moet worden, maar hoeft niet te gaan over de soort hulp die ingezet moet worden. De verwijzing van de huisarts moet zijn gericht aan Eddee Zorgverlening.

Voor volwassenen is een WMO beschikking nodig voor de inzet van begeleiding, dagbesteding of (ambulant) beschermd wonen.

Heeft u, of uw kind, een blijvende intensieve zorgbehoefte en 24/7 zorg dichtbij of permanent toezicht nodig? Dan is een WLZ indicatie het best passend. Lees meer bij het CIZ.

ZiN en PGB

Beschikkingen vanuit WMO, Jeugdwet en Wlz kunnen op twee manieren worden gegeven. We kennen de vorm van ZiN (zorg in natura) of PGB (persoonsgebonden budget). Bij ZiN kunt u alleen zorgverleners kiezen waar de gemeente (bij WMO en Jeugdwet) of het zorgkantoor (bij Wlz) een contract mee heeft. Bij PGB kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. U zorgt zelf voor de administratie. Als u PGB wilt ontvangen, dan moet u dit aangeven en goed motiveren.

Eddee heeft met veel regio’s en gemeenten een contract voor zorg uit de WMO en Jeugdwet – zie hier.
Woont u in een van deze gemeenten, dan kunnen wij ZiN zorg leveren.

Ondersteuning bij aanvragen beschikking

Een beschikking aanvragen kan lastig zijn. Er worden allerlei papieren gevraagd, u moet meerdere lijsten met vragen invullen om te bewijzen dat u iets niet kunt en hier hulp voor nodig hebt. Leuk is anders, want naast de administratie is dat ook een emotioneel gesprek. Het is wel nodig voor een beschikking en de inzet van hulp. Heeft u ondersteuning daarbij nodig, dan kijken wij graag even met u mee hoe u dat het beste kunt realiseren.

Wilt u geen zorg van Eddee Zorgverlening? Meldt u dan aan bij MEE.nl. MEE helpt cliënten bij het organiseren van de zorg. U kunt ook terecht bij uw gemeente, vraag dan naar het sociaal team.