Nieuws

29 juni 2022

Vacature leden Cliëntenraad

Vacature leden Cliëntenraad

Ben jij cliënt of cliëntvertegenwoordiger en wil je graag meedenken over onze zorgverlening? Wij zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe leden voor de cliëntenraad. We zijn trots op de cliënten (en hun ouders) die zich inspannen om mee te denken over vernieuwing en daarnaast mee te praten over het beleid en de kwaliteit van de organisatie.

De cliëntenraad denkt actief mee over hoe Eddee het zorgaanbod op een waardevolle manier kan ontwikkelen en vernieuwen. Daarnaast voert de cliëntenraad taken uit die wettelijk gevraagd worden. Dat betekent dat de cliëntenraad advies geeft over het beleid en over de kwaliteit van de zorg. Ook kunnen cliënten en cliëntvertegenwoordigers signalen en opmerkingen doorgeven aan de cliëntenraad, om die te bespreken met Eddee.

De cliëntenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar; twee keer om na te denken over vernieuwing van het zorgaanbod en twee keer voor de wettelijk vereiste advisering op beleidsstukken. De cliëntenraad en Eddee hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De cliëntenraad werkt volgens een huishoudelijk reglement.

Jouw taken zijn onder andere:

 • Meedenken hoe we in het huidig zorgaanbod van meerwaarde kunnen zijn voor onze huidige cliënten
 • Inspireren en adviseren ten behoeve van het ontwikkelen en vernieuwen van het zorgaanbod
 • Het geven van advies over te nemen besluiten
 • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en hun vertegenwoordigers

Wie ben je?

 • Je bent cliënt van Eddee en ouder dan 16 jaar of cliëntvertegenwoordiger, waarbij de cliënt minimaal één jaar in zorg is bij Eddee
 • Je hebt belangstelling voor zowel de zorgkant als de organisatorische kant van Eddee
 • Je vindt het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan de zorg voor onze cliënten
 • Je vindt het leuk om met een aantal collega leden een vertegenwoordiging te zijn van de cliënten van Eddee
 • Je kan je vinden in de identiteit van de organisatie

Wat bieden we je?

 • Je werkt in een cliëntenraad die in zijn totaliteit een afspiegeling is van de cliënten van Eddee.
 • Vergaderruimte op kantoor van Eddee
 • Een jaarlijkse vergoeding van onkosten voor de vergaderingen

Heb je interesse om als lid van de cliëntenraad aan de slag te gaan of wil je meer informatie? Neem dan kunt contact op met Wendie van Mastrigt via telefoon: 078 7850056 of email naar: wendie@eddee.nl.