Speltherapie en creatieve therapie

Vaktherapie: speltherapie en creatieve therapie

Zit uw kind niet lekker in zijn vel? Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind? Trekt het kind zich bijvoorbeeld terug, wordt het juist drukker, heeft het allerlei lichamelijke vage klachten of heeft het steeds conflicten met anderen? Dan kan vaktherapie een uitkomst zijn. Vaktherapie is vaak heel leuk; uw kind is actief bezig, bijvoorbeeld met spel of creatieve materialen, en heeft succes in het spel of creativiteit. Zo bouwt uw kind aan nieuwe vaardigheden en kennis voor het dagelijks leven. Bij Eddee kunt u terecht voor twee vormen van vaktherapie: speltherapie en creatieve therapie. 

Speltherapie

Bij kinderen tussen +/- 4 en 14 jaar oud kan speltherapie een uitkomst zijn. Door de speltherapie kan het kind nieuwe ervaringen beleven en nieuwe inzichten verwerven. Dit is in het bijzonder effectief bij problemen als gevolg van traumatische ervaringen en nare gebeurtenissen, bij emotionele problemen zoals het uiten van boosheid en verdriet en een negatief zelfbeeld, en bij sociale problemen zoals in de omgang met leeftijdsgenootjes of volwassenen.

Creatieve therapie

Als uw kind niet zo makkelijk praat, of juist wel makkelijk praat maar niet bij zijn gevoel kan komen en niet tot een oplossing van zijn problemen, kan creatieve therapie helpen. Uw kind gaat aan de slag met allerlei beeldend materiaal zoals klei, papier, krijt en verf. De oefeningen worden afgestemd op het niveau van het kind en op de hulpvraag. Het beeldend materiaal helpt met het kind met vertellen. Samen met de creatief therapeut leert uw kind over zichzelf en gaat zich sterker voelen.

Spel- of creatieve therapie inzetten

Eddee werkt samen met partners in de zorg voor uw kind. Speltherapie praktijk Anders-Om en creatieve therapie praktijk Verder met Verf zijn zulke partners. U vindt ze bij ons op locatie. Klik op de buttons om meer te ontdekken over deze professionals en hun werkwijze. Via Eddee Zorgverlening kan uw kind creatieve- of speltherapie volgen.

De vaktherapie kan vergoed worden vanuit de Jeugdwet. Hiervoor is een beschikking nodig van de gemeente of verwijzing van de huisarts. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag, dan kijken we gerust even met u mee hoe u dat het beste kunt realiseren.