Raad van toezicht

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van Eddee Zorgverlening houdt toezicht vanuit de missie, visie en waarden van Eddee Zorgverlening. Dit betekent toezicht houden op de koersontwikkeling, financiële gezondheid en risicobeheersing, maar ook op de uitvoering van de strategie en of de verschillende belangen voldoende gewaarborgd zijn door het bestuur. De Raad van Toezicht geeft haar toezicht vorm op basis van een toezichtvisie

De raad van toezicht stelt zich voor:

Carole van de Logt

“Doen wat nodig is en werken vanuit de bedoeling.” Bij Eddee zijn dit geen loze kreten, maar praktijk van alle dag. Werkzaam in de jeugdzorg heb ik Eddee leren kennen als fijne samenwerkingspartner om zorg en begeleiding van jongeren en hun omgeving te realiseren. Toen ik kon toetreden tot de Raad van Toezicht, twijfelde ik geen moment. De instap werd lid van de Raad van Toezicht met als portefeuille governance en samenwerking met externen. De laatste jaren heb ik de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht op mij genomen. Mijn jarenlange ervaring en expertise opgebouwd in het publieke domein en de zorg zet ik graag ook in deze rol in. Omdat ik geloof in het zien, creëren en benutten van kansen en mogelijkheden.
Parallel aan de professionalisering van Eddee hebben we met de Raad van Toezicht ook die slag gemaakt. Dat is ook wat mij aantrekt in Eddee, het ontwikkelen en pionieren om te kunnen realiseren wat nodig is. Naast mijn werk als onderwijsmanager in de zorg vind ik het fijn om in diverse rollen betrokken te zijn, zoals coach, redactielid van Om voor een deel terug te geven wat ik opgedaan heb aan ervaring en kennis, doch ook om mijzelf te blijven ontwikkelen.

Monique Groffen

Sinds december 2019 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht. Ik werk ruim 20 jaar in de Jeugdzorg in verschillende functies. Momenteel ben ik werkzaam als manager bij een jeugdzorgorganisatie in o.a. West-Brabant.
Wat mij aansprak in Eddee is het echt van betekenis willen zijn voor een cliënt. Het principe ‘nee, dat kunnen we niet’ bestaat niet bij Eddee. Vanuit ondernemerschap wordt gezocht naar wat er wel mogelijk is, uitgaande van de overtuiging dat iedereen mee moet kunnen doen in onze maatschappij.
In alles wat ik doe, streef ik ernaar betekenis te geven. Aan organisaties, teams en individuele professionals of cliënten. Mijn kennis en ervaring wil ik graag inzetten zodat Eddee vanuit een duidelijke strategie en vanuit ondernemerschap van betekenis kan zijn in de te vervullen maatschappelijke opdracht. Ik heb hierbij oog voor de kwaliteit van dienstverlening, voor het werkplezier van de professionals en voor een gezonde bedrijfsvoering.

Geert van Eeuwijk

Mijn affiniteit met de zorgsector ontstond tijdens mijn studie Maatschappelijk werk en Dienstverlening. Ik kreeg de behoefte om naast het directe cliëntcontact de sector breder te leren kennen en ben op zoek gegaan naar een rol die daarin voor mij was weggelegd. Bij Eddee heb ik de mogelijkheid om deze zoektocht te praktiseren door onder andere als sparringpartner van de bestuurder op te treden. In mijn werk spreek ik dagelijks met zorgprofessionals, bestuurders en ondersteunend personeel en vanuit deze ervaring mag ik me als toezichthouder bezighouden met de portefeuilles Personeel en Governance. De passie van Eddee is het zien en creëren van kansen en mogelijkheden voor de brede groep cliënten die zij hulp bieden. Vanuit die passie zou ik ook graag toezicht willen houden op deze christelijke zorgonderneming. En met mijn jonge en frisse blik hoop ik als toezichthouder een meerwaarde te kunnen zijn voor de RvT en de organisatie Eddee.

Kees Kleingeld

De basis van een goede samenleving is zorg en aandacht voor elkaar, mensen zijn er voor elkaar. Vanuit die principes voel ik mij als toezichthouder verbonden met het doel van Eddee: het bieden van goede zorg. Het kijken naar de mogelijkheden van (jonge) mensen in plaats van naar de beperkingen vind ik daarin belangrijk. Dat past ook bij mijn persoonlijke drive: ik wil mensen om mij heen sterker maken, hen stimuleren in hun ontwikkeling. Zodat ze kunnen worden, zoals ze bedoeld zijn. Dat heb ik ooit gedaan als gezinsvoogd en later in leidinggevende en bestuurlijke functies in de jeugd- en gehandicaptenzorg. En de laatste tijd doe ik dat vanuit een toezichthoudende en adviserende rol. Organisaties zijn voor mij een middel – geen doel op zich – voor het sterker maken van medewerkers en daarmee de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Als toezichthouder wil ik mijn ervaring en kwaliteiten vanuit die visie inzetten voor de organisatie en het werk. Als betrokken en actief mens die samen met anderen zich verantwoordelijk weet voor die goede samenleving.