Ouderinitiatief

Ouderinitiatieven

Eddee Zorgverlening en Eddee SAMEN en ouderinitatieven

Eddee werkt sinds haar start altijd samen met clienten, ouders en verwanten. Samen ontwikkelen en ontdekken wat passende zorg. Dat kan in de thuis situatie, in het eigen netwerk of daarbuiten. Ook na het thuis wonen werkt Eddee door. Dat kan 1-op-1 ondersteuning zijn (van heel licht tot zeer intensief) in de eigen woning. Samen met clienten, ouders en verwanten ontwikkelen we ook verschillede ouderinitiatieven.

Op deze verzamelpagina lees je enkele voorbeelden van ouderiniatieven in samenwerking met Eddee. Ook belangstelling, dromen en plannen? We praten graag met je mee in een vroeg stadium. Samen kunnen we de contouren opstellen van de drie bouwblokken van ouderiniatiatieven.

Deze bouwblokken zijn zijn te vattten in 3 begrippen: 1) de karakteristiek van het wonen (voor clienten: visie, identiteit, speciale woonkenmerken), 2) zorg definitie (doelgroep, zorgbehoefte, kundigheid), 3) huisvesting (afgestemd op zorgbehoefte en bewonerprofiel).

Ouderinitiatieven Eddee Zorggroep