‘Zelfredzaamheid en Draagkracht van cliënten staan centraal’

ADHD, een autisme spectrum stoornis (ASS) of een laag IQ geeft beperkingen op diverse leefgebieden. Eddee Zorgverlening is een christelijke zorginstelling die helpt om de zelfredzaamheid van mensen met deze beperkingen te vergroten. Niet de beperkingen, maar de competenties van cliënten staan hierbij centraal. Samen met het gezin vergroten we de draagkracht.

Eddee Zorgverlening begeleidt mensen met een beperking. Dit kan een vorm van autisme (autisme spectrum stoornis; ASS), ADHD, ADD, angst- of ticstoornis of een andere problematiek zijn. Daarnaast wordt er begeleiding geboden aan mensen met een lagere intelligentie (IQ 65 – 85). In de begeleiding is er aandacht voor de persoon maar ook voor het gezin als geheel. We vinden het een voorrecht mensen en hun gezinnen te mogen helpen in hun ontwikkeling. Vanuit Dordrecht verzorgen we gespecialiseerde individuele- en gezinsbegeleiding bij u thuis, maar ook diverse vormen van gespecialiseerde groepsbegeleiding. Het zogenoemde ‘Stepstone’ zorgaanbod stimuleert de zelfredzaamheid en de sociale ontwikkeling van de cliënten.

Zorg op maat

We voorzien in maatwerk en verlenen de zorg op het moment dat het er toe doet. Wanneer iemand moeite heeft met het ochtendritme, komen onze medewerkers ’s morgens vroeg langs om begeleiding te bieden. Met praten alleen los je dat niet op. De zorg die Eddee aanbiedt is identiteitsgebonden, we werken vanuit de geloofsovertuiging dat ieder persoon uniek, gewenst en waardevol is.

Positieve benadering

Een diagnose zoals ADHD, autisme of een lagere intelligente (IQ65-85) is voor de cliënt en zijn familie vaak een zware term. In de begeleiding leggen we de nadruk juist op de kwaliteiten en competenties. Deze mensen hebben mogelijkheden waar we op aan kunnen sluiten. We stemmen onze zorg af op de persoonlijke behoefte van de cliënt. We begeleiden op zo’n manier dat het probleem minder aanwezig is en de competenties versterkt worden.

De kwaliteiten die iemand in zich heeft, willen we naar boven halen, zodat we de zelfredzaamheid op alle leefgebieden vergroten: in het gezin, op school, op het werk en in de vrije tijd.

De positieve benadering is vaak een verademing voor alle partijen. Samen met de cliënt bekijken we welke competenties aanwezig zijn en versterkt kunnen worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om veilige kaders (grenzen) aan te brengen middels structuren en vaste afspraken. Op die manier kunnen escalaties voorkomen worden.

Groei door teamwork

We zijn een team van gemotiveerde hulpverleners die dagelijks klaar staan om kwalitatieve zorg te verlenen. In de gezinnen vormen we een team, samen met de persoon, de familie en de naaste betrokkenen.Wat geldt voor de gezinnen die we begeleiden, geldt ook voor ons. Door als team samen te werken komen we verder. Eddee Zorgverlening is een AWBZ erkende zorginstelling en beschikt over het HKZ-certificaat Zorg en Welzijn met als toepassingsgebieden geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg.