Jobcoaching voor werkgevers met Wajongere in dienst

Bent u werkgever en heeft u een Wajongere in dienst? Bent u werkgever en wilt u meer weten over het in dienst nemen van een Wajongere? Dan is onderstaande informatie voor u bestemd.

Jobcoaching is een intensieve manier van werknemersbegeleiding, bedoeld voor mensen met een functiebeperking, de Wajongers. Voor deze werknemers is het belangrijk in het begin van het arbeidsproces intensieve ondersteuning en coaching te krijgen. De jobcoach kan de Wajongere begeleiden, om hem of haar vertrouwd te maken met het takenpakket, de cultuur op de werkvloer en de collega’s. In de loop van het arbeidsproces als de werknemer zelfstandig en volwaardig functioneert, kan deze ondersteuning langzaam worden afgebouwd.

De overweging
Heeft u het wel eens overwogen: iemand met een handicap een kans te geven in uw bedrijf? Of heeft u ervaring met werknemers met een ziekte of handicap? Dan kent u de afwegingen die daarbij horen. Aan de ene kant de extra moeite die het u kost en de noodzaak van goede begeleiding. Aan de andere kant de wens om met uw bedrijf verschil te maken, de positieve uitstraling op uw andere medewerkers en op uw klanten die maatschappelijk verantwoord ondernemen weten te waarderen.

Werkzoekenden met een ziekte of handicap stellen werkgevers best voor een lastige keuze. Maar dat verandert als u zich meer verdiept in de mensen om wie het eigenlijk gaat: de werknemer zelf. Ze zijn vaak enorm gemotiveerd in hun werk en inspireren hun omgeving. De meeste werkgevers die een Wajonger in dienst hebben genomen, vinden achteraf dan ook dat het meer dan de moeite waard is.

Wilt u meer weten over begeleiding door een jobcoach van Eddee Zorgverlening en de werkgeversvoordelen die het UWV u biedt?

Klik dan hier: de praktijk en werkgeversvoordelen.