Werkgeversvoordeel Wajong werknemer

Het belangrijkste voordeel voor u is dat u een gemotiveerde werknemer krijgt. Vrijwel alle werkgevers vinden dat jonggehandicapten minstens even gemotiveerd zijn als ‘gezonde’ medewerkers en vaak zelfs gemotiveerder. Uit onderzoek blijkt bovendien dat werknemers met een ziekte of handicap niet minder productief zijn dan werknemers zonder handicap of beperking. Maar er zijn nog meer voordelen.

Als u iemand uit de Wajong in dienst neemt, zijn er een aantal financiële voordelen en subsidiemogelijkheden. UWV neemt bijvoorbeeld kosten over als uw werknemer ziek wordt. Ook kunt u premiekorting krijgen. Hieronder staan de belangrijkste voordelen op een rij. Kijk voor uitgebreide informatie over de gunstige financiële regelingen ook op www.wajongwerkt.nl en www.uwv.nl.

 • U helpt mee aan de arbeidsintegratie van jonggehandicapten
 • Gratis deskundige en professionele begeleiding door een jobcoach van Eddee Zorgverlening
 • Loonkostensubsidie
 • Lagere loonkosten door de mogelijkheden van loondispensatie
 • Premiekorting voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte
 • No-risk polis
 • Kosteloze proeftijd van drie maanden
 • Gemotiveerde medewerker
 • Werk uit handen van uw personeel
 • Afdrachtvermindering onderwijs

Proefplaatsing
Als u niet zeker weet of iemand het werk aan kan, kunt u een proefplaatsing aanvragen. Na maximaal drie maanden besluit u dan of u de Wajonger in dienst neemt. Tijdens de proefplaatsing betaalt u de werknemer geen loon. Hij behoudt dan zijn uitkering. Voorwaarde voor een proefplaatsing is wel dat u een kandidaat die voldoet na de proefplaatsing een arbeidsovereenkomst aanbiedt voor minimaal zes maanden.

Levenslange no-risk polis
Bent u bang voor de kosten als een Wajonger uitvalt? Dat is niet nodig. Werknemers met een ziekte of handicap blijven over het algemeen niet vaker ziek thuis dan andere werknemers. Wordt uw werknemer toch ziek of arbeidsongeschikt? Dan loopt u met de no-riskpolis minder financiële risico’s.
Wanneer de Wajonger ziek wordt, betaalt UWV een Ziektewet-uitkering. Deze uitkering is 70% van het loon. Bent u verplicht bij ziekte een hoger percentage van het loon door te betalen? Dan kunt u UWV vragen om de Ziektewet-uitkering tot dat percentage te verhogen. UWV kan deze uitkering rechtstreeks aan u betalen. U mag de Ziektewetuitkering aftrekken van het loon dat u aan de Wajonger betaalt. UWV betaalt de Ziektewet-uitkering maximaal twee jaar uit. Ook als de uitval van de Wajonger niets met zijn langdurige ziekte of handicap te maken heeft, neemt UWV de kosten over. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan griep of een gebroken been. De no-riskpolis geldt het hele werkzame leven van de Wajonger.

Premiekorting
Neemt u een Wajonger in dienst, dan betaalt u minder WAO-, WIA- en WW-premies. U kunt maximaal drie jaar korting krijgen. De hoogte van de premiekorting is afhankelijk van het loon van uw werknemer. De korting wordt verrekend via de loonaangifte.

Minder loon betalen
Kan de Wajonger minder werk aan dan uw andere werknemers? Dan kunt u mogelijk ook minder loon betalen. Dit heet loondispensatie. Een arbeidsdeskundige van UWV WERKbedrijf beoordeelt dan of de werknemer inderdaad minder werk aankan en hoeveel loon u moet betalen. U moet wel altijd aan uw werknemer vertellen dat u minder loon wilt betalen. Is de werknemer het hier niet mee eens? Dan kan hij bezwaar maken. De loondispensatie kan een half jaar tot vijf jaar duren. Daarna is het mogelijk om een verlenging aan te vragen.

Loonkostensubsidie
Als u iemand uit de Wajong in dienst neemt, kunt u mogelijk loonkostensubsidie krijgen. De werknemer moet dan een indicatie loonkostensubsidie (LKS) hebben. De subsidie is een jaar lang 50% van het minimumloon.

Aanpassingen op de werkplek
Maakt u extra kosten om het werk voor een werknemer mogelijk te maken? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor hulpmiddelen op de werkplek of aanpassingen aan de inrichting van uw bedrijf. Bijvoorbeeld een aangepast toilet voor een werknemer in een rolstoel of aangepaste werkmeubelen. Kijk voor meer informatie op www.wajongwerkt.nl.
Daarnaast zijn er sommige hulpmiddelen die een jonggehandicapte zelf kan aanvragen. Dat zijn hulpmiddelen die de werknemer kan meenemen wanneer hij aan een baan begint. Bijvoorbeeld een aangepaste bureaustoel of een brailleleesregel.

Waar moet u als werkgever rekening mee houden?
Overweegt u een jonggehandicapte in dienst te nemen, dan is het goed om te beseffen dat u een bijzondere verantwoordelijkheid op u neemt. Want u kunt er als werkgever veel aan bijdragen dat iemand binnen uw bedrijf goed uit de verf komt:

 • Betrek direct leidinggevenden bij uw beslissing.
 • Geef goede begeleiding op de werkvloer in samenwerking met de jobcoach.
 • Bied ruimte voor werkplekaanpassingen.
 • Zorg ervoor dat de collega’s van uw nieuwe werknemer om kunnen gaan met de aard van de aandoening. De jobcoach kan u hierbij ondersteunen.

Zo kunt u de kans op succes aanmerkelijk vergroten. Dat is belangrijk voor uw bedrijf, maar zeker ook voor de Wajongeren.