Jobcoaching in de praktijk

Wat kan helpen om het werken makkelijker te maken?
U kunt als werkgever op verschillende manieren ondersteuning krijgen om iemand uit de Wajong in dienst te nemen of te houden. Omdat iedere Wajonger anders is, wordt daarbij maatwerk geboden.

Begeleiding door een jobcoach van Eddee Zorgverlening
De jobcoach is er niet alleen voor de werknemer. Werkgevers die onze cliënt een werkplek bieden in hun organisatie, willen we actief ondersteunen. Dit kan door bijvoorbeeld begeleiding bij het inwerken en instructies geven aan de cliënt, het geven van praktische adviezen, ondersteunen bij aanvragen voor subsidies, etc.

Een Wajonger die extra ondersteuning nodig heeft, kan begeleiding krijgen door een jobcoach van Eddee Zorgverlening die betaald wordt door UWV. Het doel is: (re-)integreren in het werk, behoud van het werk, verzuim voorkomen, en het functioneren optimaal en duurzaam te laten zijn (naar tevredenheid van zowel werkgever als werknemer). De jobcoach zorgt ervoor dat uw werknemer goed kan functioneren zonder dat het u veel extra tijd kost. Gaat iemand uit de Wajong bij u aan het werk, dan komt de jobcoach regelmatig langs om begeleiding te bieden. De jobcoach zorgt voor een inwerkprogramma en begeleidt de werknemer bij nieuwe vaardigheden. Aan het eind van het programma moet uw werknemer zijn taak zelfstandig kunnen uitvoeren. Zijn er toch nog problemen? Dan blijft de jobcoach hulp bieden. De jobcoach bespreekt regelmatig met u hoe het met uw werknemer gaat.

Hoeveel begeleiding kan uw werknemer krijgen?
De jobcoach begeleidt de werknemer in het eerste jaar maximaal gedurende 15% van de werkuren. Bij een werkweek van veertig uur per week is dat dus maximaal zes uur. In het tweede jaar is dat maximaal 7,5% en in de jaren daarna 5%.

Hoe vraagt u een jobcoach aan?
De meeste Wajongers hebben al een jobcoach als ze bij u in dienst komen. Maar is dat niet het geval, dan kunt u samen besluiten om begeleiding door een jobcoach aan te vragen. Het is de bedoeling dat uw werknemer die aanvraag zelf indient.

Kijk voor meer informatie op www.wajongwerkt.nl. Eddee Zorgverlening kan samen met de werknemer de aanvraag doen.