Ik zoek een jobcoach

Eddee helpt mensen met een beperking bij het vinden en het behouden van een baan door het bieden van jobcoaching (coaching on the job). De expertise van Eddee ligt in het werken met de jongvolwassene met autisme en/of ADHD en zijn context (gezin). Eddee heeft ook de mogelijkheid begeleiding te bieden in de thuissituatie naast het werk. De begeleiding thuis valt onder ambulante begeleiding, betaald vanuit PGB. Zie onze website.

  1. Wat is jobcoaching?
  2. Voor wie?
  3. Wajong

1. Wat is jobcoaching?

Jobcoaching houdt concreet in dat je ondersteuning krijgt bij je baan. De jobcoach begeleidt jou en je werkgever. De jobcoach komt regelmatig langs op je werkplek om te kijken hoe het gaat en of je ondersteuning nodig hebt. Omdat jullie regelmatig contact hebben weet de jobcoach waar je goed in bent en waarin je minder goed bent. Op die manier kan de jobcoach je ondersteuning bieden waar en wanneer het nodig is.
De jobcoach heeft ook contact met je leidinggevende en collega’s, zodat ook zij weten wat ze van je mogen verwachten. De jobcoach gaat zich er dus samen met jou voor in zetten van je baan een succes te maken.

2. Voor wie?

Werknemers die structureel beperkt functioneren (langdurig hinder ondervinden van een handicap of beperking) komen in aanmerking voor een vergoeding van de kosten van noodzakelijke ondersteuning (jobcoaching).
Het doel is van jobcoaching is:
(re-)integreren in het werk, behoud van het werk, voorkomen van verzuim,
en het functioneren optimaal en duurzaam te laten zijn
(naar tevredenheid van zowel werkgever als werknemer).
De persoonlijke ondersteuning op de werkplek mag alleen uitgevoerd worden door een door het UWV erkende jobcoach-organisatie. Eddee Jobcoaching heeft deze erkenning.

Voorwaarde die het UWV stelt is dat de cliënt een WAO, WIA, WAZ of Wajong uitkering heeft en begeleiding nodig heeft bij het vinden en houden van werk. De jobcoaches van Eddee Zorgverlening werken voornamelijk met jongeren met een Wajong-uitkering.
Indien de klant niet voldoet aan de voorwaarden van het UWV om jobcoaching te krijgen, maar wel een hulpvraag heeft, zal Eddee Jobcoaching samen met de klant op zoek gaan naar mogelijkheden om op de hulpvraag in te gaan.
3. Wajong

Wat is Wajong?
De naam Wet Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Het doel van de wet is om hulp te bieden bij het vinden en behouden van betaald werk. Zodat iedereen die kán werken, hiervoor ook de kansen krijgt.

Voor wie is Wajong bedoelt?
De Wajong is bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen.
Je kunt Wajong aanvragen als een van deze situaties geldt:Je had op je 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap.

  • Je kreeg vóór je 30e verjaardag een langdurige ziekte of handicap. In het jaar vóórdat je de ziekte of handicap kreeg, volgde je minimaal 6 maanden een opleiding.

De overige voorwaarden zijn:

  • Je herstelt waarschijnlijk niet binnen 1 jaar volledig van je ziekte of handicap.
  • Je woont in Nederland.
  • Je kunt meer dan 52 aaneengesloten weken, minder dan 75% van het minimum(jeugd)loon verdienen. Dit komt door een langdurige ziekte of een handicap.

Als je nog geen Wajong-uitkering hebt, maar wel aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunnen wij ondersteuning bieden bij de aanvraag, zodat er toch zo spoedig mogelijk gestart kan worden met jobcoaching. Wil je meer weten over de wijze van aanmelden, klik dan op werkwijze – van aanmelding tot start