Jeugd individuele begeleiding

Individuele begeleiding aan kinderen en jeugdigen

Heeft uw kind een diagnose? Dan merkt u dat uw kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen. In elke levensfase levert dat weer andere uitdagingen op. Een stukje professionele ondersteuning voor uw kind kan soms wenselijk zijn. U kunt hiervoor begeleiding thuis ontvangen van Eddee Zorgverlening. Voor begeleiding is een (Jeugdwet-) beschikking nodig van het jeugdteam van de gemeente. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag, dan kijken we gerust even met u mee hoe u dat het beste kunt realiseren.

Basisschool periode

Kinderen staan voor enorme uitdagingen. Tussen de 4 en 12 jaar ontwikkelen zich veel vaardigheden en competenties. Dit gaat in veel gevallen zonder daar heel bewust aandacht aan te geven. Aanwezigheid en deelname aan school, een sport, spelen op straat, de plek in het gezin zorgen samen voor een scala aan ontwikkelingsmogelijkheden. Maar soms zijn er zaken in en om het kind die het moeilijk maken om vriendjes te maken of om zich op andere gebieden te ontwikkelen.

Samen met een begeleider bepaalt het kind één of twee doelen waar hij/zij beter in wil worden. Voorbeelden van doelen waar we met andere kinderen aan werken zijn:

  • je bord leeg eten tijdens de maaltijd
  • spelen met leeftijdsgenoten
  • 3 keer per dag boos worden in plaats van 6 keer
  • zelf douchen / tandenpoetsen / etc.
  • taakjes doen zoals je kamer opruimen

Om het wat makkelijker te maken wordt er vaak gewerkt met methodische middelen en picto’s, schema’s, de time-timer en spelletjes. Ook zetten we regelmatig speltherapie of creatieve therapie in.

Middelbare school periode

Veel tieners die wij kennen hebben op jongere leeftijd een diagnose gekregen. Een diagnose verklaart en vertelt veel over iemand, maar een diagnose is niet wie je bent. Een begeleider kan de tiener helpen zichzelf te zijn en zijn talenten goed in te zetten. De begeleider helpt daar waar de tiener dat toelaat. Begeleiding gaat bijvoorbeeld over faalangst, omgaan met agressie, vrienden, alcohol, ouders,  opleiding en toekomst. Samen bedenken we slimme trucs om het leven makkelijker te maken waar dat mogelijk is, of om te helpen waar dat nodig is.

Jong volwassenheid

Vanaf 17 jaar begint de volwassenheid zijn intrede te doen. Iemand wordt beschouwd als jong volwassene in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Volgens de kalenderleeftijd kan hij of zij beginnen aan het zelfstandige leven. De vrijheid roept, maar ook de verantwoordelijkheden wachten. Je zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ontwikkelt zich de komende jaren.

Als je een diagnose hebt zoals een vorm van autisme (autisme spectrum stoornis; ASS) of AD(H)D, gaan dingen niet altijd vanzelf. Op kamers gaan, begeleid wonen, het volgen van een beroepsopleiding of een academische studie; wat je ook gaat doen, er wordt veel van je verwacht. Misschien heb je geen dagbesteding en alleen maar dramatische ervaringen met onderwijs of werk.

Op sommige momenten kun je een coach dan ook goed gebruiken. Het organiseren van je eigen dagelijks leven lijkt eenvoudig, maar vraagt een goede planning. Samen met jou maken we een plan hoe jij grip krijgt op alles wat je doet en op verrassingen die op je af komen. Per levensgebied beantwoorden we de vragen: ‘waar zijn we nu’ en ‘waar gaan we naar toe?’. Een jongerencoach spreek je 1 tot 5 keer per week. Deze individuele begeleiding van Eddee Zorgverlening vindt plaats bij jou thuis.

Zelf Wonen

Veel jongvolwassenen met een diagnose lopen tegen de vraag aan: waar moet ik later wonen? Kan ik zelfstandig wonen? Of kan ik samen met anderen ergens wonen? Wat moet ik dan allemaal ‘kunnen’? Je kunt hier samen met één van onze coaches eens goed naar kijken. Wat zou je willen, wat kun je wel en wat kun je (nog) niet, wat zijn voor jou de mogelijkheden? Daarna ga je actief aan de slag om praktische vaardigheden aan te leren die je nodig hebt om zelfstandiger te worden. Misschien kun je later niet helemaal zelfstandig wonen, maar kun je wel zelfstandig wonen met lichte of intensieve begeleiding, of wonen in een beschermde woonvorm. Praktische vaardigheden komen dan altijd goed van pas.

Deze begeleiding hebben we de naam Zelf Wonen gegeven. Je kunt deze krijgen als je 16 jaar of ouder bent en een psychiatrische diagnose hebt zoals autisme of AD(H)D, maar ook als je bijvoorbeeld een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebt.

Lijkt Zelf Wonen jou ook al wat? Of wil je er graag meer over weten? Neem contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek of intake. En neem eens een kijkje op de website hierover. Ook helpen we je graag bij het aanvragen van een beschikking.

Andere vormen van begeleiding

Ervaart u wel eens uitdagingen in uw gezin, omdat u of uw partner of uw kind een diagnose heeft? Is er wel eens sprake van onbegrip, andere verwachtingen en lopen de dagelijkse zaken soms stroef? Vraagt u zich af hoe u de opvoeding praktisch het beste kunt doen? Dan kan begeleiding binnen het gezin een uitkomst bieden. Hiervoor kunt u ook bij ons terecht. We geven gezinsbegeleiding en opvoedondersteuning.

Heeft uw kind behoefte aan verdere ontwikkeling van zijn of haar sociale vaardigheden? En is het voor u als ouder fijn als u even wat meer tijd aan uw andere kinderen en voor uzelf te besteden heeft? Dan is groepsbegeleiding misschien iets voor uw kind.