Instroomroute: van aanmelding tot hulpverlening

Van contact tot hulpverlening bij Eddee Zorgverlening

1. Contact

Als u begeleiding zoekt of meer informatie nodig hebt over het aanvragen van een PGB of ZiN -beschikking, neem dan contact op. U kunt bellen op 078 -78 500 56 of ons contactformulier invullen. Ook als u er niet zeker van bent of Eddee Zorgverlening bij uw hulpvraag past, nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen.

Tijdens het eerste contactmoment vindt er een oriënterend gesprek plaats (telefonisch). In dit gesprek krijgt u meer informatie over Eddee Zorgverlening en kijken we of uw hulpvraag beantwoord kan worden. U wordt voorgelicht over de werkwijze en de hulp van Eddee Zorgverlening.

2. Intake

U krijgt – als dit zo afgesproken is – een telefoontje om een intakegesprek te voeren met een zorgcoach. Dat intakegesprek kan telefonisch zijn of bij u thuis of op kantoor. In het intakegesprek stellen wij u vragen en kunt u ons ook vragen stellen. Zo maken we samen een eerste inschatting of uw zorgvraag past bij wat wij u kunnen bieden en of ons aanbod past bij uw wensen. En of u misschien eerst nog andere stappen moet zetten, bijvoorbeeld het regelen van een beschikking. Als u papieren heeft waarin beslissingen staan over een eventuele beschikking of verslagen van eerdere relevante hulpverlening dan ontvangen we hiervan graag een kopie van u.

Na dit gesprek krijgt u de tijd om er over na te denken. Ook kijkt onze medewerker achteraf aan de hand van een lijst of er bepaalde risico’s zijn waar we rekening mee moeten houden. Soms komt het voor dat die risico’s betekenen dat we de zorg toch niet kunnen bieden. Enkele dagen na het intakegesprek bellen we u daarom terug, om te horen of u nog steeds de zorg wenst en om met u te bespreken hoe we om gaan met eventuele risico’s.

3. Aanvang hulpverlening

Daarna moeten bepaalde dingen geregeld worden om de zorg te kunnen starten. Als u een beschikking heeft voor zorg in natura (ZiN), dan geeft u aan het sociaal team/ jeugdteam/ CJG/ WMO (de benaming hangt af van waar u woont) door dat u de zorg wilt afnemen van Eddee. Dit team zorgt er dan voor dat de beschikking ook bij ons terecht komt. Als u een beschikking heeft voor persoonsgebonden budget, dan ontvangen wij graag een kopie hiervan. Als u nog geen beschikking heeft, kunnen wij u eventueel helpen met de aanvraag hiervan. Verder ontvangt u een zorgovereenkomst en enkele bijlagen om te ondertekenen en terug te sturen. Als we die van u terug hebben ontvangen (en bij zorg in natura ook de beschikking hebben ontvangen), dan kan de zorg starten.

4. Hulpverlening

U krijgt een telefoontje van een medewerker, om een kennismakingsgesprek te plannen met uw begeleider of om u te informeren over de eerste keer groepsbegeleiding of logeren. In de eerste periode van de zorg zal ook samen met u een zorgplan worden opgesteld. Daarin
worden o.a. de doelen beschreven waaraan gewerkt zal worden. Dit zorgplan tekent u ook. U en wij zetten ons er samen voor in dat er gewerkt wordt aan de doelen. Tijdens de hulpverlening is er 1 persoon vanuit Eddee Zorgverlening de contactpersoon voor alle vragen, suggesties, klachten of andere feedback. Hij of zij zal dan zorgen voor een antwoord op uw vraag of een reactie op uw feedback. Zo heeft u ten alle tijde één bekend aanspreekpunt. Op de achtergrond denken de zorgcoach, teamcoach en gedragsdeskundige mee over de zorg.

5. Evaluatie

Tijdens en na de hulpverlening evalueren we samen of de hulpverlening werkt. Het kan voorkomen dat doelen in het zorgplan tussentijds behaald zijn of aangepast moeten worden. Samen met de begeleider of coördinator wordt er tussentijds geëvalueerd zodat de zorg up-to-date blijft. Als u of wij vinden dat het zorgplan aangepast moet worden, dan is dat bespreekbaar.

Informatiebrochure

In onze Informatiebrochure Eddee vindt u meer informatie over Eddee.