Instroomroute: van aanmelding tot hulpverlening

Van contact tot hulpverlening bij Eddee Zorgverlening

1. Contact

Als u begeleiding zoekt of meer informatie nodig hebt over het aanvragen van een beschikking, neem dan contact op. U kunt bellen op 078 -78 500 56 of ons contactformulier invullen. Ook als u er niet zeker van bent of Eddee Zorgverlening bij uw hulpvraag past, nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen.

Eerst hebben we telefonisch contact. Dat is meestal met de zorgcoach of gedragsdeskundige. In dit gesprek vertellen we over de werkwijze en hulp van Eddee en bespreken we uw zorgvraag en informatie die voor u en ons belangrijk is om te besluiten of het aanbod van Eddee past bij uw hulpvraag. Als u nog twijfelt, dan spreken we af dat u later terug belt voor definitieve aanmelding. Soms twijfelen wij zelf, dan plannen we een vervolgafspraak met zorgcoach of gedragsdeskundige. Als er geen twijfels zijn en u heeft al een beschikking, dan komt u direct op de wachtlijst. Heeft u nog geen beschikking, dan informeren we u hoe u deze aan kunt vragen. Zodra u de beschikking aan ons gestuurd heeft, komt u op de wachtlijst.

2. Intake

Uw toekomstig begeleider maakt vervolgens een afspraak voor het intakegesprek. Dat intakegesprek kan telefonisch zijn of bij u thuis of op kantoor. In dit gesprek maken we kennis met elkaar, nemen we de informatie vanuit het telefonisch contact door, brengen we samen uw zorgvraag verder in kaart, formuleren we samen doelen voor de begeleiding en maken we vervolgafspraken. U kunt eventueel mensen uit uw netwerk of andere hulpverleners aan laten sluiten bij het gesprek. We ontvangen graag een kopie van uw beschikking en verslagen van eerdere relevante hulpverlening. Verder ontvangt u een zorgovereenkomst en enkele bijlagen om te ondertekenen. Als we die van u terug hebben ontvangen (en bij zorg in natura ook de beschikking hebben ontvangen), dan kan de zorg starten.

3. Hulpverlening

In de eerste periode van de zorg zal samen met u een zorgplan worden opgesteld. Daarin worden o.a. de doelen beschreven waaraan gewerkt zal worden. Dit zorgplan tekent u ook. U en wij zetten ons er samen voor in dat er gewerkt wordt aan de doelen. Tijdens de hulpverlening is één persoon vanuit Eddee Zorgverlening uw contactpersoon voor alle vragen, suggesties, klachten of andere feedback. Hij of zij zal dan zorgen voor een antwoord op uw vraag of een reactie op uw feedback. Zo heeft u ten alle tijde één bekend aanspreekpunt. Op de achtergrond denken de zorgcoach, teamleider en gedragsdeskundige mee over de zorg.

4. Evaluatie

Tijdens en na de hulpverlening evalueren we samen of de hulpverlening werkt. Het kan voorkomen dat doelen in het zorgplan tussentijds behaald zijn of aangepast moeten worden. Samen met de begeleider of coördinator wordt er tussentijds geëvalueerd zodat de zorg up-to-date blijft. Als u of wij vinden dat het zorgplan aangepast moet worden, dan is dat bespreekbaar.

Informatiebrochure

In onze Informatiebrochure Eddee vindt u meer informatie over Eddee.