Individuele coaching

Coachen en begeleiden kan op verschillende manieren. Een van de manieren is dat we 1-op-1 begeleiden daar waar dat nodig is. Aan de hand van het Plan van Aanpak komen we tot een aantal doelen waaraan gewerkt wordt. Hiervoor gebruiken we het indicatiebesluit en het intakegesprek als uitgangspunt.

Begeleiding individueel

Individuele begeleiding richt zich op de hulpvraag. In de begeleiding worden reeds aangeleerde vaardigheden verder ‘ingetraind’ en uitgebreid. Daarnaast kan heel praktische ondersteuning gegeven worden in het aangeleerde zelf te doen. We sluiten met deze begeleiding zo dicht mogelijk aan bij het dagelijks leven. Wanneer er doelen worden gesteld voor het ochtendritueel, dan zijn we er ‘s morgens vroeg. Heb je begeleiding nodig in het structureren van je dagelijkse taken en verantwoordelijkheden, dan doen we dat samen, juist op die momenten dat het erg moeilijk voor je is.

Gezinsbegeleiding

Ouders van kinderen met een diagnose worden vaak geconfronteerd met extra vragen. Dat opvoeden en een gezin runnen niet eenvoudig is, was al bekend. De extra aandacht die nodig is om recht te doen aan alle kinderen vraagt soms om ondersteuning van een externe professional. Eddee Zorgverlening streeft er naar om in de gezinsbegeleiding aan te sluiten bij reeds gevolgde psycho-educatie of andere vormen van behandeling.

Methodische middelen

De begeleiders van Eddee Zorgverlening maken gebruik van een scala aan methodische middelen die de kwaliteit van de begeleiding ondersteunen.
Een greep uit de methodische koffer:

Methodisch middel Beoogde doelen
Een doos vol gevoelens: Emoties leren herkennen
Time-timer: Tijdsbegrip
Kleurenklok: Tijdsbegrip
Place-it-Placemat: Verduidelijking tafelschikking
Wiebelkussen: Motorische onrust reguleren
Een huis vol gevoelens en axen: Emoties leren herkennen
Visualisatie zoals picto’s en foto’s: Voorspelbaarheid geven
Geef me de vijf: Informatie over ASS