Groepsbegeleiding Stepstone

Heeft uw kind behoefte aan verdere ontwikkeling van zijn of haar sociale vaardigheden? En is het voor u als ouder fijn als u even wat meer tijd aan uw andere kinderen en voor uzelf te besteden heeft? Dan is groepsbegeleiding misschien iets voor uw kind. Eddee Zorgverlening biedt groepsbegeleiding aan jeugdigen met gedragsproblemen en psychiatrische problematiek zoals autisme (ASS) en AD(H)D.

Samen met andere kinderen worden leuke activiteiten ondernomen, waarbij tegelijk de sociale vaardigheden geoefend worden en ook andere vaardigheden aangeleerd of versterkt kunnen worden. Onze professionele begeleiding coacht en oefent situaties die uw kind stimuleren in het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals samen spelen, grenzen aangeven en omgaan met andere kinderen. We doen dit volgens de Stepstone methodiek. De doelen die van tevoren op worden gesteld, worden vastgelegd in een zorgplan en de voortgang wordt regelmatig geëvalueerd.

De groepsbegeleiding vindt eens in de maand plaats op zaterdag. De dag start op de locatie van het kantoor van Eddee Zorgverlening, waar een speciale ruimte is ingericht voor de groep. Hier wordt allereerst de planning voor die dag met elkaar besproken en worden de doelen van de deelnemers doorgenomen. De dag verloopt volgens de planning waarin bij de leeftijd passende activiteiten worden ondernomen zoals naar een speeltuin, museum of bowlingbaan gaan.

Er zijn verschillende groepen voor de verschillende leeftijdscategorieën. Er is een kindergroep (tot en met 12 jaar), een jonge tienergroep (tot en met ongeveer 14 jaar) en een oudere tienergroep (tot en met ongeveer 20 jaar).

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er ook om de week groepsbegeleiding op woensdagmiddag.

Verder vindt er in de vakanties om de week, voor zowel de kinderen als de tieners, groepsbegeleiding plaats.

De duur van de groepsbegeleiding hangt af van de behoefte en de beschikking. Voor groepsbegeleiding is een beschikking nodig vanuit het wijkteam of jeugdteam van de gemeente.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag, dan kijken we gerust even met u mee hoe u dat het beste kunt realiseren.