Gezinshuizen

Gezinshuizen bij Eddee Zorgverlening

Wanneer opgroeien en ontwikkelen niet lukt in de thuissituatie of pleeggezin, biedt een gezinshuis een langdurige perspectief voor kinderen en jongeren.

Een gezinshuis bij Eddee kent haar eigen kleur en expertise. Variaties zijn onder andere

  • Expertise in problematiek; onderscheid in: hechting & trauma, ASS, LVB
  • Levensbeschouwing; met een algemeen of christelijk opvoedklimaat
  • Gezinsopvoedvers;  met een of twee professionele gezinsopvoedvers, soms in combinatie met ondersteunende gezinspedagogen

Een gezinshuis maakt naast de expertiseondersteuning in zorgverlening ook gebruik van het elektronisch cliënt dossier. Hier kunnen de gezinshuisouders, de verwanten en professionals van Eddee gemakkelijk samenwerken en biedt dit systeem een basis voor rechtmatige zorg en kwaliteitscontroles.

Om de zelfstandige gezinshuizen te ondersteunen in een robuuste financiële huishouding, is een partnerprogramma ontwikkeld in samenwerking met Verstegen Accountants en Adviseurs (Verstegen Accountants). Zo ondersteunen we gezamenlijk de zelfstandigheid van de gezinshuizen   en kan de aandacht uitgaan naar de zorgverlening.

Professionele gezinshuisouders werken samen met de professionals van Eddee Zorgverlening. Deze gezinshuisouders zijn zelfstandig en maken intensief gebruik alle faciliteiten en expertise van Eddee Zorgverlening. Daarom is een partner gezinshuis ook HKZ gecertificeerd.

Wil je meer weten over de zorg voor jeudigen in onze gezinshuizen, of overweeg je om je aan te sluiten als zelfstandig gezinshuis? Neem dan contact op via een van de onderstaande knoppen.