Nieuws

01 november 2023

Gedragsdeskundige Nitzana 16-24 uur

Nitzana begeleidt en steunt 11 jongvolwassen vrouwen met een psychische kwetsbaarheid. Presentie gerichte zorg legt een basis voor het aangaan van stappen in zelfredzaamheid en talenten ontplooien. 

Nitzana zoekt een Gedragsdeskundige voor 16 tot 24 uur per week met een flexibele instelling.

Als psycholoog of pedagoog adviseer je op de zorglijn, interventies en incidenten en ben je een belangrijke sparringpartner voor de coordinator en manager.  

Waar kom je te werken?

Nitzana is een kleinschalige, christelijke zorginstelling voor vrouwen. Nitzana biedt beschermd wonen voor jonge vrouwen die door omstandigheden niet zelfstandig kunnen wonen en individuele begeleiding in de thuissituatie. Nitzana en Eddee Zorggroep zijn gefuseerd. Je komt te werken in dienst van Eddee Zorggroep.

Hoe ziet je werk eruit?  

Als gedragskundige ben je verantwoordelijk voor de inhoud van de zorgverlening. Samen met de teamleider vorm je duo in de aansturing van het team met (ambulant) woonbegeleiders. Je bent raadgevend in de beoordeling van zorgvragen die binnenkomen. Je kijkt als specialist mee in de casuïstiek, zowel gevraagd als ongevraagd. Je bent iemand die vanuit een professionele en onafhankelijke positie een overstijgende visie op zorg kan innemen. Daarbij heb je inzicht in het organiseren en coördineren van het gehele proces van zorg. Je levert een belangrijke bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van de medewerkers uit het team.  

Je vormt samen met de andere gedragsdeskundigen een team en hebt visie voor de zorgverlening en draagt bij aan het ontwikkelen van deze expertise binnen de organisatie.  

Wat verwachten we van jou:  

 • Herkent jezelf in onze kernwaarden   
 • Voelt je verbonden met de christelijke identiteit van Eddee   
 • Beschikt over een afgeronde, relevante universitaire opleiding  
 • Kunt zelfstandig en met enthousiasme inhoudelijk verantwoording dragen voor een team   
 • Houdt van creatief denken en handelt oplossingsgericht,   
 • Hebt ondernemende ideeën en houdt van een persoonlijke benadering,   
 • Hebt aantoonbare werkervaring met diverse psychiatrische problematieken   
 • Beschikt over uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden   

Wat bieden wij:  

 • Bieden een mooie baan in een groeiende organisatie   
 • Hebben een open, persoonlijke en betrokken sfeer   
 • Zijn een betrokken, enthousiaste en ondernemende organisatie,    
 • Schalen in naar de richtlijn CAO GGZ 
 • Thuiswerkvergoeding conform Nibud  
 • Hebben goede arbeidsvoorwaarden voor de uitvoering van je werk zoals een laptop, telefoon  
 • Bieden een tijdelijk dienstverband met zicht op vast bij goed functioneren   

Interesse?   

Voor meer informatie betreffende de functie kun je contact opnemen met Eddee Zorggroep via info@eddee.nl of bel naar 078 785 0056. Zie ook www.nitzana.nl voor meer informatie over Nitzana.

Word je hier enthousiast van? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@eddee.nl. Graag zien we in je sollicitatie terug hoeveel uur je beschikbaar bent, tevens je verbinding met onze christelijke identiteit. En wie weet kunnen we je straks verwelkomen als nieuwe collega!   

Trefwoorden:   

Ambulant, hulpverlening, christelijk, zorgverlening, psychiatrie, jeugd, volwassenen, autisme   

Wij zoeken graag zelf onze nieuwe collega’s. Daarom stellen we het op prijs niet benaderd te worden door externe bureau’s.