FLITS Dordrecht

FLITS, gemeente Dordrecht

In de gemeente Dordrecht biedt FLITS een kort en intensief traject aan gezinnen, jongeren en opvoeders waar meerdere problemen spelen.

FLITS (Flexibele Interventie Team Samenwerking) ondersteund door diverse expertise samen te binden. Denk aan een combinatie van LVB en drugsproblematiek. Of een vastgelopen gezinssysteem waar ook psychische problematiek bij ouder(s) of jongere(n) speelt. Of een probleem wat niet zo duidelijk is wat de oorzaak is, maar waar wel veel zorgen om heen.

FLITS combineert methoden en kennis van zorgaanbieders in de regio Dordrecht. Partners in dit project zijn (op alfabetische volgorde)  ASVZ, De Viersprong, Eddee, Enver en Yulius. Ook de Jeugdteams ZHZ zijn en blijven betrokken voor, tijdens en na het FLITS traject.

De bedoeling? Door 6 maanden intensief te investeren op een gewenste verbetering in het gezin of leven van de gezinsleden, wordt een langdurig zorgtraject voorkomen.


Een crisis komt niet alleen

Een gezin beland in een crisis. Er is sprake van psychische spanning bij een van de ouders door baanverlies en tegelijkertijd loopt een van de kinderen vast in de overgang naar het middelbaar onderwijs. Autisme is al lang bekend bij het kind en was nooit een reden tot vastlopen. In deze transitie fase en de verminderde mentale beschikbaarheid van de opvoeders  zijn de problemen in razend tempo geëscaleerd. Schoolverzuim treedt op, de opvoeders worden aangesproken door familie over de instabiliteit in het gezin en onderkennen dit. Hoe de oplossing uit deze crisis gevonden kan worden is niet 1-2-3 te bedenken.

 


FLITS 16 jaar jongere - jong volwassen

Desiree is 16 en komt uit een gezin met 2 ouders en een zus. Haar ouders hebben beide een psychiatrische diagnose en haar zus een lichamelijke beperking. Desiree zit in havo 4 en vraagt en vecht voor zelfstandigheid en zelfregie.

FLITS kan middels een interventie het gezin een stap verder helpen waar oog en aandacht is voor de specifieke ondersteuning welke alle 4 gezinsleden nodig hebben.


Meiden - ASS - en de omgeving

Meisje met ASS ervaart veel prikkels in het alledaagse leven. Thuis komen de emoties er heftig uit waardoor ouders soms geen raad weten’. De problematiek van het meisje lijkt het gezin te ‘gijzelen’ en invloed te hebben op andere inwonende jonge kinderen. Het nog maar pas samengestelde gezin wordt vervolgens geconfronteerd met discriminatie vanuit de wijk naar de opvoeder vanwege de etnische achtergrond.

 


Charley staat altijd 'aan'

Charley is 10 en krijgt op school extra zorg. Thuis loopt Charley op zijn tenen en slaat soms zijn ouders. Het gezin kent verschillende zorgen: vader heeft MS, moeder heeft last van problematische angstgevoelens en piekeren, broertje met epilepsie.

Charley is erg gespannen en lijkt niet te kunnen ontspannen. ‘Ik sta altijd aan’. In de stress slaat hij soms zijn moeder en er komt ook wel eens een klap terug. Charley heeft last van angst en zorgen over ‘kleine’ zaken welke tot grote stress leiden. Gedachten als ‘wordt ik uit school opgehaald’ of ‘gaat het goed met mijn ouders’, verstoren het functioneren en veroorzaken grote spanning. 

FLITS investeert in een haalbare draaglast binnen het gezin en versterking of ondersteuning daar waar nodig door (mantel)zorg. Er is expertise voor de psychische klachten van moeder en Charley.

FLITS in het kort

Systemische benadering

FLITS betrekt iedereen welke onderdeel is van de oplossing of het in stand houden van een probleem situatie. Systemisch noemen we dat. Met elkaar bouwen we aan een betere situatie welke overeind blijft na het zorgtraject.

Kort en intensief

FLITS trekt maximaal 6 maanden met de jeugdige en zijn/haar gezin op. In die periode wordt er een intensief zorgtraject ingezet waarmee we met elkaar proberen om een blijvende stap vooruit te maken.

Jeugdteam betrokken

Aanmelden bij FLITS gebeurd door het Sociaal Wijkteam (SWT) / Jeugdteam (JT) en de jeugdige/gezin.
Tijdens de periode dat FLITS zorg biedt blijft het SWT/JT betrokken. Bij start van het traject worden hier afspraken over gemaakt. Enkele weken voor het einde van FLITS spreken we met elkaar over eventuele vervolgzorg als dat nodig is.

Voordelen van FLITS

FLITS biedt een kort en intensief zorgtraject waar alle expertise welke nodig is beschikbaar is. De aanleiding is meestal een probleem, maar de praktijk leert dat het probleem voor en nadelen heeft voor iedereen. En dat het meerdere oorzaken heeft en dus ook meerdere oplossingen vraagt. Dat biedt FLITS.

Ieder voordeel heeft ook zijn nadeel. FLITS is intensief, het vraagt veel tijd en energie van de jeugdige en zijn gezin, maar ook een verandering in gedrag en patronen. Vergelijk het met een crash dieet. Dat werkt niet. Wat wel werkt is intensief beginnen en daarna blijvend dingen anders doen. Als dat lukt maken we een FLITSende start.

Wat kan FLITS niet

FLITS is geen alternatief voor een hulpvraag welke langer dan 6 maanden zorginzet vraagt.
FLITS combineert methoden en expertises, heb je een specifieke behandeling of training nodig? Dan kun je gebruik maken van het reguliere zorgaanbod.
FLITS is geen overbruggingszorg of wachtlijst zorg.
FLITS biedt geen methodieken of interventies als je precies weet wat je nodig hebt. Daar is het bestaande zorgaanbod voor.

vragen en contact

FLITS is voor clienten van een sociaal wijkteam (SWT) in Dordrecht of via je huisarts (POH GGZ). Jeugdprofessionals die werken in het SWT kunnen aanmelden via het vraagverhelding team. 

Vragen of even sparren? Neem dan contact op met Emma de Kreek via 06 – 22 61 63 35 of emma.de.kreek@deviersprong.nl 

Te gast

Deze pagina staat tijdelijk op de site van Eddee Zorgverlening, een van de partners van FLITS.

Als dit verandert ontvang je bericht of kom je via deze pagina op de juiste plek terecht.