Compliment of klacht

Compliment

Bent je tevreden over de begeleiding die je krijgt? We waarderen het als je dit aan je eigen hulpverlener vertelt. We werken met veel plezier voor je en een compliment betekent veel voor ons.

Feedback

In het dagelijks werk van Eddee Zorgverlening draait het om de cliënt. De doelen worden opgesteld aan de hand van de zorgvraag, de uitvoering van de hulpverlening wordt toegespitst op de wensen van de cliënt. We zijn ons ervan bewust dat het altijd beter kan. We moedigen je aan om je hulpverlener hierover te informeren. Weet je niet precies bij wie je kunt zijn? Stuur dan een email naar het algemene mailadres. Je reactie wordt doorgestuurd naar de betrokken hulpverlener of coördinator. Binnen vijf werkdagen ontvang je een reactie.

Klacht

Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat je ontevreden bent. Laat ons dit zo snel mogelijk weten (zie feedback). Het kan ook zijn dat je ontevreden blijft. Ook dat willen we graag van je weten. Een klacht helpt ons om de dienstverlening te verbeteren. Als je een klacht indient, ontvang je binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging en een uitnodiging tot een gesprek met de betreffende leidinggevende. Wanneer dit gesprek voor jou niet voldoende is kun je je wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie. Je wordt over de klachtenregeling geïnformeerd bij aanvang van onze hulpverlening.

Vertrouwenspersoon

Het is niet altijd eenvoudig om feedback of klachten te bespreken. Voor cliënten van Eddee Zorgverlening en ouders/verzorgers is er ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon vanuit het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg beschikbaar. Medewerkers van het AKJ zijn te bereiken via telefoonnummer 020-5219950 of via de website www.akj.nl

De taken van de vertrouwenspersoon zijn:

  • Bieden van informatie over de rechten van de cliënt
  • Geven van advies en ondersteuning als de cliënt ontevreden is over de geboden hulpverlening
  • Bieden van ondersteuning bij het indienen van klachten

Heeft u een klacht over een andere zorgaanbieder of Bureau Jeugdzorg, ook dan kan het AKJ u ondersteunen.