Eddee waardeert feedback

In het dagelijks werk van Eddee draait het om de cliënt. Maar het kan altijd beter. Daarom horen we graag van u. U kunt ideeën aan uw begeleider laten weten. Weet u niet precies bij wie u kunt zijn? Stuur dan een email naar het algemene mailadres. Uw reactie wordt doorgestuurd naar de betrokken hulpverlener of coördinator. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een reactie.

Compliment

Bent u tevreden over de begeleiding die u krijgt? We waarderen het als u dit aan uw eigen hulpverlener vertelt. We werken met veel plezier voor u en een compliment betekent veel voor ons.

Klacht

We hopen uiteraard dat de begeleiding goed verloopt. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Daar gaan we graag met u over in gesprek. U kunt dit aangeven bij onze medewerker. We overleggen dan hoe we de onvrede kunnen wegnemen. Ook kunnen we door uw opmerking misschien onze manier van werken verbeteren. Als u er met onze medewerker niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de teamcoach.

Als u er in gesprek met de medewerker en teamcoach niet uitkomt, kunt u een officiële, schriftelijke klacht indienen. Dit kan per brief, of per email (klachten@eddee.nl). U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging (binnen een week) en een reactie op uw klacht (binnen vier weken). Voor advies over wat u kunt doen met uw onvrede, of voor ondersteuning bij het indienen van uw klacht kunt u terecht bij Erisietsmisgegaan.nl.

Als we er met elkaar niet naar tevredenheid uitkomen dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Dit kan via Erisietsmisgegaan.nl of middels een brief of email (klachten@eddee.nl) gericht aan de geschillencommissie. De klacht moet binnen een half jaar na de gebeurtenis zijn gemeld. De ontvangst wordt bevestigd en u wordt geïnformeerd over de vervolgstappen. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

Vraag

Als u vragen heeft of meer wilt weten over een onderwerp neemt u dan contact op met een medewerker of ons secretariaat.

Vertrouwenspersoon

Voor bepaalde vragen kunt u ook (gratis) terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. U kunt deze bereiken via telefoonnummer 020 521 9950 of via de website www.akj.nl. Wat kan zij voor u doen:

  • Informatie geven over de rechten van de cliënt
  • Advies en ondersteuning geven als u ontevreden bent over de bejegening of begeleiding
  • Ondersteuning geven bij het indienen van klachten

Incidenten, calamiteiten, ongevallen en geweld

We hebben een procedure voor hoe we omgaan met zowel kleine onregelmatigheden en afwijkingen als zware incidenten tijdens de begeleiding. Onze medewerkers maken daar intern melding van. Waar wenselijk worden de zorgcoach, gedragsdeskundige en/of manager zorg betrokken bij het oppakken van de melding. Als u zelf iets opmerkt, schroom dan vooral niet om dit te laten weten aan uw begeleider of als dat niet kan, aan een ander contactpersoon bij Eddee, bijvoorbeeld de zorg– of teamcoach. Ook als u zich slachtoffer voelt van ongewenste intimiteiten (zoals seksueel getinte opmerkingen, ongewenste aanrakingen of aanranding), laat het weten. U kunt daarnaast uiteraard ook altijd een officiële klacht indienen.