Cliëntenraad

De cliëntenraad inspireert en adviseert Eddee

De cliëntenraad denkt actief mee over hoe Eddee het zorgaanbod op een waardevolle manier kan ontwikkelen en vernieuwen. Daarnaast voert de cliëntenraad taken uit die wettelijk gevraagd worden. Dat betekent dat de cliëntenraad advies geeft over het beleid en over de kwaliteit van de zorg. Ook kunnen cliënten en cliëntvertegenwoordigers signalen en opmerkingen doorgeven aan de cliëntenraad, om die te bespreken met Eddee. We zijn trots op de cliënten (en hun ouders) die zich inspannen om mee te denken over vernieuwing en daarnaast mee te praten over het beleid en de kwaliteit van de organisatie.

Eddee wordt ondersteund door een cliëntenraad die bestaat uit cliënten en ouders van cliënten. De cliëntenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar; twee keer om na te denken over vernieuwing van het zorgaanbod en twee keer voor de wettelijk vereiste advisering op beleidsstukken. De cliëntenraad en Eddee hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De cliëntenraad werkt volgens een huishoudelijk reglement.

Maar wat doen zij nu precies?

  • Meedenken hoe we in het huidig zorgaanbod van meerwaarde kunnen zijn voor onze huidige cliënten
  • Inspireren en adviseren ten behoeve van het ontwikkelen en vernieuwen van het zorgaanbod
  • Het geven van advies over te nemen besluiten
  • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en hun vertegenwoordigers

Dat kunnen ze nog beter doen, als ze weten wat er bij de cliënten en/of hun ouders/verzorgers/vertegenwoordigers leeft. Heeft u tips, advies of opmerkingen over de zorgverlening, dan horen ze graag van u. U kunt hen bereiken op: cliëntenraad@eddee.nl. Uw mail wordt op dit moment verwerkt door het secretariaat van Eddee in verband met het huidige beperkte aantal leden.

Om de cliëntenraad goed te laten functioneren zijn we op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het u leuk om hier uw bijdrage aan te leveren, of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met ons kantoor (078-7850056) of mailen naar clientenraad@eddee.nl. De vacature vindt u hier.

We horen graag van u!