Onderzoek en behandeling

Eddee Zorgverlening werkt nauw samen met de (regionale) aanbieders van GGZ – behandeling. Daarnaast ontwikkelen we een behandelaanbod dat aansluit bij de vragen van onze cliënten. Zodra deze beschikbaar is kunt u dit op onze website terugvinden.

Begeleiding aansluitend op behandeling

Heeft u na een behandeling begeleiding nodig? Weet u goed hoe de theorie in elkaar steekt maar is de praktijk weerbarstig? Speciaal in die situatie kan een hulpverlener van Eddee Zorgverlening uzelf, uw gezin, en/of uw zoon of dochter ondersteunen. Samen met uw behandelaar wordt er een Plan van Aanpak opgesteld. We ondersteunen u kosteloos bij de aanvraag voor uw passende indicatie bij het CIZ of bij Bureau Jeugdzorg. U krijgt hierdoor direct aansluitend begeleiding om het geleerde in de behandeling toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Voor een stabiele overgang raden we u aan om al in de beginfase van uw behandeling contact met ons op te nemen. Hoe eerder we bij uw behandeling aansluiten, hoe groter de kans is dat er geen onderbreking is in de hulpverlening. Voor de toekenning van een indicatie bent u afhankelijk van de doorlooptijden van Bureau Jeugdzorg of het CIZ.