Welkom bij Eddee zorgverlening

ADHD, angsten, een autisme spectrum stoornis (ASS) of een laag IQ geven uitdagingen op diverse leefgebieden. Eddee Zorgverlening steunt jeugdigen en volwassenen om zelfredzaamheid te behouden en vergroten. Niet de beperkingen, maar de competenties van cliënten staan hierbij centraal. Samen met het eigen netwerk of gezin vergroten we de draagkracht.

‘Zelfredzaamheid en Draagkracht van cliënten staan centraal’

 

‘Zelfredzaamheid en Draagkracht van cliënten staan centraal’

Eddee Zorgverlening is een christelijke zorginstelling, open voor een ieder die zorg nodig heeft. Eddee begeleidt, traint, coacht en behandelt (gb-GGZ) jeugdigen, gezinnen en volwassenen met een zorgbehoefte. Dit kan voortkomen uit een diagnose zoals autisme (autisme spectrum stoornis; ASS), ADHD, ADD, angst- of ticstoornis of een andersoortige problematiek zijn. Daarnaast wordt er behandeling en begeleiding geboden als er problemen voortvloeien uit een lagere intelligentie (IQ 65 – 85).

In de begeleiding is er aandacht voor de persoon maar ook voor het eigen gezin/ netwerk. We vinden het een voorrecht te mogen steunen op een kwetsbare plek in het leven van een ander. Vanuit ons hoofdkantoor in Dordrecht verzorgen we gespecialiseerde individuele- en gezinsbegeleiding bij onze cliënt thuis. We bieden diverse vormen van gespecialiseerde groepsbegeleiding. Het zogenoemde ‘Stepstone’ zorgaanbod stimuleert de zelfredzaamheid en de sociale ontwikkeling van de cliënten. Begeleiding bij zelfstandig wonen kan ondersteunt worden door de methode Zelf Wonen.

Zorg op maat

We voorzien in maatwerk en verlenen de zorg op het moment dat het er toe doet. Wanneer iemand moeite heeft met het ochtendritme, komen onze medewerkers ’s morgens vroeg langs om begeleiding te bieden. Met praten alleen los je dat niet op, door samen te trainen vaak wel. De zorg die Eddee aanbiedt is identiteitsgebonden, we werken vanuit de geloofsovertuiging dat ieder persoon uniek, gewenst en waardevol is.

Positieve benadering

Een diagnose zoals ADHD, autisme of een lagere intelligente (IQ65-85) is voor de cliënt en zijn familie vaak een zware term. In de begeleiding leggen we de nadruk juist op de kwaliteiten en competenties. Deze mensen hebben mogelijkheden waar we op aan kunnen sluiten. We stemmen onze zorg af op de persoonlijke behoefte van de cliënt. We begeleiden op zo’n manier dat het probleem minder aanwezig is en de competenties versterkt worden.

De kwaliteiten die iemand in zich heeft, willen we naar boven halen, zodat we de zelfredzaamheid op alle leefgebieden vergroten: in het gezin, op school, op het werk en in de vrije tijd.

De positieve benadering is vaak een verademing voor alle partijen. Samen met de cliënt bekijken we welke competenties aanwezig zijn en versterkt kunnen worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om veilige kaders (grenzen) aan te brengen middels structuren en vaste afspraken. Op die manier kunnen escalaties voorkomen worden.

Even persoonlijk contact? We bellen je graag terug.

Eddee Zorgverlening wilt u mij terugbellen?

Uw naam

Uw telefoonnummer

Uw emailadres

Omschrijving van de vraag (optioneel)